2021’in en prestijli çevre ödülünü alan 5 proje

KAGİDER | 2 yıl önce | 5 dakikalık okuma

İklim değişikliğinden, hava kirliliğine, gıda atığından okyanuslardaki yaşama kadar gezegeni onarmayı hedefleyen projeleri seçen ve ödüllendiren Earthshot Prize ödülleri sahiplerini buldu.

İklimi Onar (Fix our Climate)

Bu kategorinin birincisi AEM Electrolyser hidrojen teknolojisini öne çıkaran inovatif bir çözüm. AEM yenilenebilir enerjiyi kullanarak sudaki hidrojen ve oksijeni ayırıyor. Hidrojen bilindiği üzere temiz bir teknoloji ancak bugüne kadar birçok şirket hidrojeni üretmek için de fosil yakıtlardan faydalanıyor. Bu da AEM Electrolyser projesini diğerlerinden ayrıştırıyor.

Doğayı Koruma ve Onarma (Protect and Restore Nature)

Bu kategorinin birincisi Costa Rica’ydı. 1940lar’da %75’i yağmur ormanlarıyla kaplı olan Costa Rica, tarım yapılması ve hayvancılık için ağaçların hızla kesilmesiyle 1980lerin ortasında ormanlarının 1/3’ini kaybetmişti. 1990’ların başında Costa Rica ormanların yasadışı kesilmesini önlemekle beraber, ormanların kesilmesiyle geçimini sağlayan yerel halkların da para kazanmasını sağlayan bir mekanizma oluşturarak ormansızlaşmanın önüne geçti. Bugün tekrardan %60’ı orman kaplı bir ülke haline geldi. Costa Rica oluşturduğu modelle ormanlaşma için müthiş bir örnek.

Havamızı Temizle (Clean Our Air)

Bu kategoride Hindistan’da bir gencin hava kirliliğine getirdiği çözüm olan Takachar birinciliği aldı. Takachar’ın kurucusu Yeni Delhi çevresinde hasat sonu tarım atıklarını yakan çiftçilerin oluşturduğu hava kirliliğini önleyecek bir yöntem bulmuş. Kolayca taşınabilir bir makineyle tarım atıklarını gübreye çeviren bu sistemle çiftçiler artık hava kirliliğine sebep olmayacaklar.

Atıksız bir Dünya Kur (Build a Waste-Free World)

Bu kategoride gıda atığı hubları oluşturan İtalyan’ın Milano şehri birinci oldu. Küresel gıda üretiminin 1/3’inin çöpe atılması ve de bunun sera gazı salımlarında ciddi bir rol oynaması üzerine Milano şehir olarak harekete geçmiş. Marketlerden toplanan gıda fazlaları atılmak yerine ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sivil toplum örgütlerinden gördüğümüz çözümler olmasına rağmen yerel hükümet seviyesinde az rastlanan bir model.

Okyanuslarımızı Canlandır (Revive our Oceans)

Bu kategorinin sahibi Bahamalar’dan iki yakın arkadaşın projesi: Coral Vita. İklim değişikliğinden ve başka sebeplerden yokolan mercanları tekrardan yaşatmayı hedefleyen Coral Vita, özel tanklarda denizlerden 50 kat daha hızlı büyüyen ve iklim değişikliğine dayanıklı mercan üretmenin yolunu bulmuş. Mercan kayalıklarının denizleri dengelemedeki ve su altı ekosistemdeki önemi düşünüldüğünde projenin neden seçildiği anlaşılıyor.KAGİDER

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefler. KAGİDER kadın girişimciliğini, kadınların eşitsiz ve dışlanan toplumsal konumlarının değişmesi ve bu sayede ekonomik güçlenme ile kadın güçlenmesini sağlayacağı için destekler. Kadın girişimcilerin sağlayacağı faydalar, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı verecektir.