Zirve’miz 27-28 Mayıs 2010’da...

KAGİDER ekonomide aktif olan kadın sayısı arttıkça toplumsal ve ekonomik gelişmenin ve refahın artacağını savunuyor ve dünyanın farklı yerlerinden uzman konuşmacılarla bu görüşün eyleme dönüşmesi için Zirve’yi önemli bir platform olarak konumlandırıyor. Bu zirvenin amacı kadın girişimciliğinin ve liderliğinin ekonomik gelişmişliğe ve kalkınmaya olan katkısını ön plana çıkarmak ve bu doğrultuda ulusal ve uluslararası politikaların gelişmesine ve bu doğrultuda tüm aktörler işbirliği yapmasına ve aksiyon almasına ortam hazırlamak olarak tanımlanıyor.

 

KAGİDER tarafından düzenlenip uygulanan 1. Uluslararası Kadın Girişimcilik ve Liderlik Zirvesi’nde, birçok farklı tanınmış oturumcu Türkiye’de ve dünyada kadınları ve kadın girişimcileri doğrudan ve dolaylı şekilde etkileyen meseleler üzerine sunum yaptılar.  “KATILIN…ÇOĞALIN…FARK YARATIN…” sloganı ile yola çıkan ilk zirvenin temel amacı kadın girişimcileri, kriz içinde olan dünya ekonomisinde daha etkin bir rol almalarına teşvik etmekti. Çeşitli oturumcular kadın liderlerin dünyayı nasıl değiştirebilecekleri vb. konularda sunum yaparken, katılımcılar Türkiye’deki kadın girişimci ve liderleri destekleyecek şekilde işbirliği ağı kurmaya elverişli bir ortamda tartıştılar, sohbet ettiler.

 

Bu yıl 27 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek 2. Zirve ile amaç dünya çapında 600’den fazla lider ve girişimciyi bir araya getirmek, bilgi ve deneyim paylaşımına ortam hazırlayacak bir fırsat yaratmak ve bu yolla kadın güçlenmesinin çıtasını daha yükseklere taşımak. KAGİDER kadın liderliğinin ulaşabileceği sınırları keşfederken, farklı bölgelerden ve uzmanlıklardan liderler ve girişimciler arası küresel bir platform yaratmayı hedefliyor.

 

Hepinizi bekliyoruz.