Yurtdışında İş Fırsatları Sohbetleri başlıyor

Uluslararası İlişkiler ve Strateji Grubu, KAGİDER üyelerinin faaliyet gösterdiği sektörlerin yurtdışına açılmaları için ne gibi sektörel/finansal fırsatlar, hükümet teşvikleri, hukuksal düzenlemeler, vb. olduğu hakkında detaylı bilgi almak üzere ‘ Yurtdışında İş Fırsatları Sohbetleri’ serimize başlıyoruz.

Yurtdışı ile ticaret yapmak isteyen KAGİDER üyeleri ilgili ülkelerdeki iş fırsatları hakkında sorularına ticaret ve ekonomi ataşelerinden birebir cevap alma imkanına sahip olacağı toplantı serisinde ilk olarak Birleşik Krallık İstanbul Konsolosu Yardımcısı ve Ticari Ataşesi Neil Floyd ve İspanya Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Ataşesi Ignacio Enriquez Amilibia’yı KAGİDER merkezinde ağırlandı.