Yılın son Kadın Liderlik Platformu Yuvarlak Masa Etkinliği Yapıldı

Yılın son Kadın Liderlik Platformu Yuvarlak Masa etkinliğinde bu yıl üzerinde durduğumuz tüm başlıkların kurumsalda sürdürülebilir dinamiklere dönüşebilmesi için en önemli ihtiyaçlardan olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ölçümlemesi konusunu derinlemesine konuştuk ve iyi uygulama örneklerini paylaştık. Bu alanda cinsiyet temelli göstergeler, bu göstergelerin cinsiyete duyarlı periyodik dokümantasyonu ile cinsiyete duyarlı izleme ve değerlendirmenin kurumsalda önemi ve nasıl yapılacağına ışık tuttuk.