Yeni Anayasa Yapım Sürecinin İlk Aşamasında Görüş ve Önerilerimizi Paylaştık

Yeni anayasa yapım sürecinin ilk aşamasında görüş ve önerilerimizi paylaştık.

 

İstanbul Politikalar Merkezi Fuat Keyman başkanlığında "Denge ve Denetleme İzleme Grubu" kurdu. Grup toplantılarına Anayasa komite üyemiz Meltem Gürler katıldı. Grup, bundan sonraki aşamada verilen  öneri ve görüşlerin hangi ölçüde anayasada yer alacağı hakkında komisyonun ve siyasi partilerin hesap verebilirliğini sağlayarak çalışmalarda kamuoyu baskısını sürdürmeyi hedeflemektedir.