Yönetimde Kadın projesinin Yuvarlak Masa toplantısı gerçekleşti

KAGİDER olarak Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğunu Geliştirme Programı kapsamında paydaşı olduğumuz Yönetimde Kadın projesinin yuvarlak masa toplantısını 20 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirdik.

Türkiye ve İtalya’dan özel sektör, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, fırsat eşitliği ve kadının yönetim kademelerinde yer alması konularında bilgi, görüş ve deneyimlerini paylaştı. Proje ortaklarından SindNova Genel Direktörü Claudio Stanzani’nin açılış konuşmasının ardından ilk panele geçildi. KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Kayserilioğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı birinci panelde özel sektörde ve sendikalarda kadınların yönetim pozisyonlarına eşit erişimi, iş yerlerinde fırsat eşitliği konuları tartışıldı.

Öğleden sonra gerçekleşen panelde Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de kadın güçlenmesi için kurumların hükümet nezdinde ne gibi çalışmalar yaptığı, şirketlerin ve sendikaların toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği konularındaki uygulamaları konuşmacılar tarafından katılımcılara aktarıldı. KAGİDER Genel Sekreteri Yeşim Seviğ, bu yıl ilk kez G20 alt çalışma grubu olarak kurulan ve KAGİDER’in Başkanlığını yürüttüğü W20 kapsamında ortaya çıkarılan bildirinin içeriğini katılımcılarla paylaştı.

Son oturumda katılımcılar, Türkiye’de iş yerinde fırsat eşitliği ve kadınların yönetici pozisyonlarına geçişlerine ilişkin tartışmanın etkinliğini artırarak fikir alışverişinde bulundu.