Yönetimde Kadın eğitimlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini konuştuk

KAGİDER olarak Avrupa Birliği “İtalya ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğunu Geliştirme Programı” kapsamında paydaşı olduğumuz Yönetimde Kadın projesinin İstanbul eğitimlerini 22 – 26 Haziran 2015 tarihlerinde Martı İstanbul Otel’de düzenledik.

Şirketlerde kurumsal yapı ve uygulamalara toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin ve eşitlik kültürünün yerleşmesi amacıyla yapılan eğitimlere sendikalı kadınların yanı sıra Bilim İlaç, Bosch, Erdem Holding, Garanti Bankası, UPS Türkiye gibi kurumların temsilcileri katıldı.

Türkiye’de, İtalya’da ve AB ülkelerinde kadının durumu, kadınların iş hayatına katılımı konusunda Türkiye ve AB mevzuatları, iş hayatında ve girişimcilikte fırsat eşitliği için teorik ve uygulama bilgileri, şirketlerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği konularında yaptıkları çalışmalar iyi uygulama örneği olarak katılımcıların da katkılarıyla uzmanlar tarafından paylaşıldı.

İyi uygulama örneklerinin anlatıldığı 23 Haziran Salı günü, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Kayserilioğlu, kendi girişimcilik hikayesini katılımcılarla paylaştı. Ayrıca KOBİ’lerde kadın güçlenmesi konusunda ne gibi çalışmalar yapıldığına da değindi. Türkiye’deki işletmelerin % 99’undan fazlasını KOBİ’lerin oluşturduğunu belirten Kayserilioğlu, bu alanda kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Yönetim kurullarında kadın oranının azlığına da değinen Kayserilioğlu şunları sözlerine ekledi: “Karar alma mekanizmalarında kadınların varlığı büyük önem taşıyor. Yönetimde 2 ve daha fazla kadın olduğunda savaşı tek başına vermediğinin farkına varıyor ve oraya kadın dili hakim olabiliyor.”

Bahar Kayserilioğlu’nun ardından UPS Türkiye temsilcisi Şebnem Karabey, kadın olarak iş hayatında yaşadığı zorlukları, bunların üstesinden nasıl geldiğini, şirketindeki iyi uygulama örneklerini ve yürüttükleri Kadın Liderlik Gelişim Programı’nın detaylarını anlattı.

24 Haziran Çarşamba günü, kadınların yönetici pozisyonlarına gelebilmeleri ve şirketlerde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi için teorik ve pratik bilgiler verildi. KAGİDER Genel Sekreteri Yeşim Seviğ, KAGİDER’in bu alanda yaptığı çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Basisen Ankara ve İç Anadolu Şube Başkanı Yaşar Seyman, fırsat eşitliğinde pazarlık becerileri deneyimleri başlıklı bir konuşma yaptı ve bu konuda sendikalardaki durumu katılımcılarla paylaştı.

Türkiye ve Avrupa’daki mevzuat ve politikaları, şirketlerin bunları ne derecede hayata geçirebildiklerini tartıştığımız 25 Haziran Perşembe günü, Avukat Nazan Moroğlu ve Petrol-İş Sendikası avukatı Sevda Bayramoğlu konuşmacılar arasında yer aldı. Türkiye’de verilen yönergeler, imzalanan antlaşmalar ve mevzuat düzenlemeleri ile işverene, çalışana ve özellikle kadınlara getirilen yükümlülükleri katılımcılara aktardılar.

Eğitimin son gününde katılımcılarla iki grup halinde yuvarlak masa tartışmaları yapıldı. Şirketlerde fırsat eşitliği çalışmalarına erkeklerin katılımı ve esnek çalışma konularında katılımcılar ne düşüyor, bunların hayata geçirilebilmesi için şirketlerin ve politika yapıcıların hangi aksiyonları almaları gerektiği tartışıldı.