W20 Türkiye Ulusal Danışma Toplantısı Düzenlendi

Türkiye’nin G20 Dönem Başkanlığı’nda kurulan Women20-Kadın20 (W20) açılım grubunun belirlediği 11 maddelik öncelikli politika alanları, 11 Eylül 2015 tarihinde İstanbul’da Salt Galata’da yapılan W20 Türkiye Ulusal Danışma Toplantısı’nda tartışıldı.

Akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda tartışılan maddeler arasında “Eğitim, istihdam ve girişimcilik arasındaki bağdan yola çıkarak kadınların ekonomik açıdan güçlendirilmesi” ile “Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde lider pozisyonda olan kadınların sayısının artırılması” maddeleri öne çıktı.

Ekonomik büyümenin toplumsal cinsiyete duyarlı ve kapsayıcı şekilde desteklenmesine odaklanan W20 Açılım Grubu’nun ortaya koyduğu öncelikli politika alanlarından, G20 Liderler Zirvesi Deklarasyonu’na girmesi için dünya liderlerine sunulmak üzere öne çıkan maddelerin belirlenmesi amacıyla yapılan W20 Türkiye Ulusal Danışma Toplantısı’na yaklaşık 100 kanaat önderi katılım gösterdi.

W20 Türkiye İcra Kurulu üyeleri, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Türkiye İşkadınları Derneği (TİKAD) ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) W20 öncelikler dokümanında yer alan maddeleri katılımcılar ile paylaştı.

Katılımcıların tartışmak istedikleri maddeleri belirleyerek yuvarlak masa tartışma grupları olarak ayrılmalarıyla devam eden toplantının sonunda her grup, tartışılan maddeler ile öne çıkan önerilerin sunumunu yaptı.

Katılımcılar en çok eğitim, istihdam ve girişimcilik arasındaki bağdan yola çıkarak kadınların ekonomik açıdan güçlendirilmesi, bu konudaki kaybı önleyecek tedbirlerin alınması ve eğitim alan kadının hem istihdamda hem de de girişimcilikte yer almasıyla ekonomik büyümenin sağlanacağını tartıştı. Tartışmalar sonucunda, devlet eliyle alınması gerekli tedbirlerin ön sırada yer aldığı belirlendi.

Öne çıkan diğer konular ve öneriler şöyle sıralandı:

• Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde lider pozisyonda olan kadınların sayısını artırılması,

• İşyerinde ayrımcılığın ortadan kalkması, hakların yerine getirilmesi, eşit fırsatların sunulması, eşit işe eşit ücret ile kadınlara ait işletmelerin ve inovasyonun desteklenmesi,

• Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal ağlarının güçlendirilmesi,

• İş hayatı ile özel hayatın dengelenmesin konusunda en önde gelen konu olarak çocuk bakım ve sosyal bakım altyapılarının kuvvetlendirilmesi,

• Sürdürülebilir tüketim eğilimlerinin geliştirilmesi ve yeşil büyümenin sağlanmasında kadın liderliğinin desteklenmesi ile özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınları dahil eden tarım ve gıda güvencesi politikaları geliştirilmesi.

Online anket devam ediyor

W20 Öncelikli Politika Alanlarından G20 Liderler Zirvesi Deklarasyonu’na girmesi için öne çıkan maddelerin belirlenmesi kapsamında W20 Açılım Grubu’nun düzenlediği online anket tüm kamuoyunun katılımına açık olarak devam ediyor. www.w20turkey.org adresinden ulaşılabilen anket ile 11 madde arasından öne çıkan 5 maddenin tespit edilmesi amaçlanıyor.

W20 Açılım Grubu, Öncelikli Politika Alanları dokümanını ve öne çıkan maddeleri, 16-17 Ekim tarihlerinde İstanbul’da yapılacak W20 Zirvesi’nin ardından, 15-16 Kasım’da Antalya’da yapılacak G20 Liderler Zirvesi’nde dünya liderlerine sunacak. W20 Açılım Grubu, G20’nin 2014 Brisbane Liderler Deklarasyonu’nda belirlediği “2025 yılına kadar erkek ve kadın çalışanlar arasında katılım oranı farkının %25’in altına indirilmesi” hedefini benimsiyor.

W20 Açılım Grubu’nun resmi açılışı, 6 Eylül 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu, IMF Başkanı Christine Lagarde, OECD Genel Sekreteri José Ángel Gurría Treviño, UN Women Başkan Yardımcısı Lakshmi Puri ve ITC Başkanı Arancha González gibi üst düzey isimlerin açılış konuşmaları ile Ankara’da yapılmıştı.