Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85.yılında Selanik’teki Atatürk Evi’nde Andık.

Esra Bezircioğlu: “Ülkemizde kadınların zincirlerini kıran Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz.

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85.yılında Selanik’teki Atatürk Evi’nde andı ve bir açıklama yaptı.

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bundan 85 yıl önce Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü kaybettik. Bu kaybın bıraktığı büyük boşluk ve duyduğumuz özlem halen ulusumuzun kalbindedir. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER olarak biz 10 Kasım’ı yitirilmiş bir önderin arkasından ağlama günü olarak değil, onun yaptıklarını, vizyonunu ve fikirlerini bir kez daha düşünme, hatırlama ve değerlendirme günü olarak kabul ediyoruz. Onun fani vücudu toprak olmuştur ama bize bıraktığı miras Cumhuriyet’te ve onun değerlerinde yaşamaktadır.

Atatürk akla ve bilime dayalı inkılaplarıyla laik, demokratik, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamış, çağdaş uygarlık seviyesine erişmiş ve müreffeh bir Türkiye’ye giden yolu açmıştır. Bu yolda ilerlemek ve Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkmak hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında kaydettiğimiz ilerlemeler önemlidir, ama yeterli değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında daha da hızlanmak ve daha fazla çalışmak zorundayız.

KAGİDER 21 yıldır ülkemizde kadın girişimciliğinin yaygınlaşması, kadın istihdamının artması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının her alanda güçlendirilmesi için çalışıyor. Bugün kadın girişimciliğinin %12-13 seviyelerine ulaşmış ve toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsal kültürlerinin merkezine koyan şirketlerin ve kamu kuruluşlarının sayısının artmış olmasında paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmaların katkısının bulunduğunu bilmenin mutluluğu içindeyiz. Ama toplumsal cinsiyet eşitliğinde ülke olarak geldiğimiz noktanın asla yeterli olmadığını da biliyoruz.

Kadınlar ekonomide, sosyal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit koşullarda temsil edilmediği; onların potansiyelinden, enerji ve dinamizmden tam olarak yararlanamadığımız sürece ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması ve sürdürülebilir bir kalkınmayla müreffeh olması mümkün değildir. 10 Kasım vesilesiyle bu gerçeği kamu yönetimine, iş liderlerine, siyasi liderlere ve tüm vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

KAGİDER hedefleri doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Kadınların önlerindeki engelleri aşacak ve Türkiye’yi güzel bir geleceğe taşıyacak güçte olduklarına inanıyoruz.

Buna yürekten inanan ve ülkemizde kadınların zincirlerini kıran Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz.”