Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi gerçekleşti

"Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi”nde KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Berrin Görücü Kuleli moderatörlüğünde gerçekleşen “Çeşitlilik ve Ekonomiye Yansıması” panelinde KAGİDER Onur Kurulu Üyesi Gülden Türktan ve KAGİDER Üyesi Zehra Öney konuşmacı olarak yer aldı. Panelde "Önyargılarımızı nasıl aşabiliriz? Çeşitlilik ile kapsayıcılık nasıl ele alınmalı, aralarındaki ilişki nedir? Artan çeşitlilik iş süreçlerindeki boşlukları doldurarak, verimliliği ve etkinliği artırır mı? Daha çeşitli bir işgücü havuzunun yeni iş modellerinin gelişiminde etkisi nedir? İş modellerinde dijitalleşme fırsat eşitliğini sağlayabilir mi? Üst pozisyonlarda çeşitliliğinin azalmasının nedenleri, ne gibi önlemler alınabilir? Göçmenler, yaşlılar, engelliler ve kadınlar gibi dezavantajlı kitleleri işgücü piyasasının taleplerini karşılayabilecek şekilde nasıl güçlendirebiliriz? Kadınların özellikle doğum sonrası iş hayatında kalması için yapılması gerekenler neler? Bakım ekonomisi ve sonuçlarına nasıl çözümler geliştirilmeli? Kadınların ücretsiz emek yükünü azaltacak ve zaman kazandıracak hangi teknolojilere yatırım yapmalıyız?" konularında değerli paylaşımlar yapıldı.  

Galeri