Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Alt Komisyon Toplantısına Katıldık

12 Şubat tarihinde T.B.M.M’de gerçekleşen Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Alt Komisyon toplantısına KAGİDER’i temsilen KAGİDER Genel Sekreter Yardımcısı Nuray Özbay görüş bildirmek üzere katıldı.

 

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK)’e bağlı bu alt komisyon bir dizi toplantı gerçekleştirdi ve KAGİDER’den de görüş istedi.

 

Toplantıda Nuray Özbay bir sunum gerçekleştirdi ve soruları yanıtladı.

 

Komisyon bu toplantıların çıktısı olarak bir rapor hazırlayıp, meclise sunacak ve süreci ASPB ve KSGM takip edecek.

 

Toplantıya katılan vekil ve temsilcilerin isimleri:

 

Alt Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Alev Dedegil

Ağrı Milletvekili Mehmet Kerim Yıldız

Ankara Milletvekili Nurdan Şanlı

İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak

TBMM, Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı, Yasama Uzmanı Mustafa Şahin

Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanı Taşkın Babaoğlan

KSGM, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı Nurgül Aksoy

KSGM, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı Zübeyde Karagöz

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Handan Köse

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi-KEİG Serap Güre Şenalp

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi- KEİG Nihal Şirin Pınarcıoğlu