Toplumsal Cinsiyet Sayışayı

Koç Holding’in toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını pazarlama ve iletişim çalışmalarına taşımak amacıyla geliştirdiği “İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi”,  TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu katılımcıları ile 20 Haziran’da Koç Holding’te gerçekleştirildi. Çalışma Grubu toplantısına KAGİDER Proje Koordinatörü Esra İdris katıldı. Büyük kitlelere ulaşan iletişim çalışmalarında cinsiyet önyargılarının kırılmasına katkı sağlamak hedefiyle gerçekleştirilen atölye çalışması, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”nin tanımı ve kapsamı konusunda katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaları ile başladı. Koç Holding yetkilileri, Koç Topluluğu'na ait markaların iletişim çalışmaları için hazırlamış oldukları ve uygulanmasını hedefledikleri “İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi”ni toplantıda katılımcılarla paylaştı. Gün boyu devam eden farklı atölye çalışmalarında “kavram ve içerik”, “toplumsal cinsiyet kalıpları”, “konumlandırma”, “dil ve üslup” çerçevesinde etkileşimli bir çalışma gerçekleştirildi. Atölye sonunda, kurumlarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olmanın her bireyin görevi olduğu; özellikle iletişim profesyonellerinin, kurum kültürü ve iletişim stratejilerini belirlerken Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin sağlanması çerçevesinde liderlik etmeleri gerekliliği vurgulandı.