The American Friends of Turkey (AFOT) Heyeti KAGİDER'i Ziyaret Etti

The American Friends of Turkey (AFOT) heyeti, derneğin çalışmalarını dinlemek üzere 24 Eylül 2013 tarihinde KAGİDER’i ziyaret etti. Toplantıda Türkiye’de siyaset, iş dünyası, sivil toplum, kadın girişimciliği ve istihdamı konularında görüşüldü.