TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) toplantısına KAGİDER Başkan Yardımcısı Berrin Kuleli katıldı

KAGİDER Başkan Yardımcısı Berrin Kuleli TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan "Kadın İstihdamının Arttırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Kapsamında Mevcut Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu" toplantısına katıldı.