Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER ve Intel Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen Genç Fikirler Güçlü Kadınlar projesi, Birleşmiş Milletler’e “iyi uygulama örneği” olarak sunuldu

New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu (UN CSW) 58. Oturumu kapsamında gerçekleştirilen yan etkinlikte, Genç Fikirler Güçlü Kadınlar projesi “Türkiye’den iyi uygulama örneği” olarak sunuldu. “Kadınlar ve Kız Çocukları için Binyıl Kalkınma Hedeflerine Ulaşmak: Türkiye’den İyi Uygulama Örneği” temalı yan etkinlikte, KAGİDER Başkanı Gülden Türktan ve INTEL Yeni Teknolojiler Dünya Başkan Yardımcısı Aysegül İldeniz ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Aşkın Asan birer konuşma yaptı.

10 - 21 Mart 2014 tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 58. Oturumu kapsamında düzenlenen “Kadınlar ve Kız Çocukları için Binyıl Kalkınma Hedeflerine Ulaşmak: Türkiye’den İyi Uygulama Örneği” temalı yan etkinlikte; kadın konusunda ulusal mekanizma olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile, temel amacı Türkiye'de kadın girişimciliği ve liderliğini geliştirmek olan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Intel Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi, Türkiye’den iyi uygulama örneği olarak sunuldu.

BM, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın haklarını savunmak amacıyla her yıl Kadının Statüsü Komisyonu aracılığıyla toplantı düzenliyor. Bu yıl, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden sonraki hafta düzenlenen toplantılarda, ülkeler ve şirketler için yol gösterici nitelik taşıyan önemli konular tartışıldı. Bu yıl 58. düzenlenen Kadının Statüsü Komisyonu kapsamında 12 Mart’ta, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, KAGİDER ve Intel Türkiye  işbirliği ile düzenlenen yan etkinlikte sunulan, Genç Fikirler Güçlü Kadınlar projesi; BM, iş dünyası, sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcileri ile dünyanın önde gelen fikir önderlerinden oluşan katılımcılardan büyük ilgi gördü.

KAGİDER Başkanı Gülden Türktan, konuşmasında şunları söyledi: “Gençlik demek, geleceğimiz demek. Türkiye’deki genç kadın ve işgücü, elimizdeki en büyük potansiyelimiz. Bu potansiyeli doğru kullanmak zorundayız. Şu anki genç işsizlik oranımız yüksek, kadın istihdamımız ise düşük. AB sürecinde ekonomik avantajımızı ve genç nüfus gücümüzü korumak için gençlere ve kadınlara yatırım yapmak zorundayız. Geleceğimiz olan gençleri toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi için düşündürmeli ve çalıştırmalıyız.”

Intel Yeni Teknolojiler Bölümü Dünya Başkan Yardımcısı Ayşegül İldeniz konuşmasında, “kadınların teknolojinin açtığı kapılar sayesinde artan bir hızla dünya ekonomisine katılabildiğini” vurguladı. Cihazların daha güçlü ve daha erişilebilir hale gelmesiyle teknolojinin bireye verdiği imkanlara dikkat çeken İldeniz, 600 milyon kadının hala internete hiç bir erişimi olmadığını, bu engelin ortadan kalkmasıyla kadınların kendilerine, ailelerine ve toplumlarına yapacağı katkıların önemini aktardı. İldeniz, Intel Türkiye’nin T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve KAGİDER ile birlikte hayata geçirdiği “Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi”nin; devlet, sivil toplum ve özel sektör işbirliği ile yapılabilecekler konusunda dünyaya örnek teşkil etmesinden büyük gurur ve heyecan duyduklarını sözlerine ekledi.  

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Aşkın Asan ise Türkiye’nin kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanında son yıllarda önemli gelişmeler kaydettiğini; bu çerçevede yasal alanda gerekli tüm düzenlemelerin yapıldığını, önemli politika ve programların hayata geçirildiğini, devlet olarak tüm alanlarda olduğu gibi kadın konusunda da STK’lar başta olmak üzere özel sektör, medya ve akademik dünyadan oluşan paydaşlarla işbirliğine ve eşgüdümlü çalışmaya büyük önem verdiklerini, Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi’nin de bu kapsamdaki önemli örnekler arasında yer aldığını ifade etti.