Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi 31. Toplantısı Ankara’da Gerçekleşti

KAGİDER’in tek STK üyesi olduğu Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) 31. Toplantısı’na Ankara’da katıldık. 21 Aralık’ta AB ve Türkiye’de Kadın Hakları başlığı altında konuşmacı olarak yer aldım ve KAGİDER’in görüş ve önerilerini paylaştım. Toplantıda aynı zamanda Türkiye'nin AB üyeliği sürecinin canlandırılması, ivmelenmesi için ortak istek ve çözümlerin paylaşıldığı üst düzey sunumlar gerçekleştirildi.