Türkiye'de Kadının İşgücüne Katılımı Çalıştayı'ndaydık

Ankara Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası’nda gerçekleşen “Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılımı” konulu çalıştaya KAGİDER’i temsilen Yönetim Kurulumuz adına Devrim Erol katıldı.

 

Ankara Gazi Üniversitesindeki "Türkiye’de Kadının işgücüne katılımı Çalıştay"larının ilki 3 Mart 2011 tarihinde yapılmıştı, bu toplantıya KAGİDER'i temsilen Birten Gökyay katılmıştı. Oradan çıkan bir sonuçla, bu çalışmaların, 3-4 ay gibi periyodik aralarla devam ettirilmesi kararı alınmış ve ikinci çalıştay 22 Eylül 2011 tarihinde, yine Gazi Üniversitesinde gerçekleştirilen çalıştayla, son 30 yılda giderek olumsuz bir seyir izleyen, ‘Kadının işgücüne katılımı’,  çeşitli kurumların temsilcilerinin bir araya gelmesiyle, tekrar tartışılmış olup, raporu aşağıda sunulmuştur. Çalıştaya KAGİDER YK üyesi Devrim Erol katılmıştır.

 

İlk çalıştayda, gruplara verilen sorular çerçevesinde sorunlar dile getirilmiş, çözümler aranmıştır.

 

İkinci çalıştayda ise gruplar, belli konular etrafında fikir üretmişlerdir. Toplam 4 masadan oluşan grupların konuları Kamu Kurumları, Özel Sektör, Yardımcı Hizmetler olarak belirlenmiş, ayrıca istihdam-eğitim ilişkisi ele alınmıştır.

 

Bu doğrultuda yapılan çalışmanın sonuç raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.