Sosyal Girişim Toplantısı TÜSEV’de gerçekleşti

TÜSEV’in British Council desteği ve işbirliği ile yürüttüğü Sosyal Girişimcilik Projesi’nin sosyal girişim ve sosyal değişim konusunda çalışan çeşitli kuruluş ve kişileri bir araya getirmeyi, paydaşlar arasında düzenli bilgi alışverişini sağlamayı ve ortaklıkları teşvik etmeyi amaçlayan sosyal girişim toplantıları serisinin dördüncü toplantısı, 26 Ekim 2011 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Toplantıyı KAGİDER Proje Koordinatörü Doğa Tamer izledi.

Kardan sosyal faydaya uzanan yelpazede şirketlerin sosyal girişimlere yaklaşımını anlamak ve özel sektör- sosyal girişim ilişkilerini incelemek amacıyla gerçekleştirilen toplantıya Mikado Danışmanlık Genel Müdürü Serra Titiz ve Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Didem Altop konuşmacı olarak katıldılar.

Serra Titiz, sosyal bir girişim olan Mikado Danışmanlık’ın yürüttüğü çalışmalarını katılımcılara aktardı. Bunlar arasında;

- Özel sektörün kendi kaynaklarını doğru kullanarak sorumlu şirketler haline gelmesi için

çeşitli sektörlerden şirketlerle yürütülen projeler,

- STK’lara ve şirketlerin kurduğu vakıflara yönelik kapasite geliştirme destekleri ve,

- “Gelecek daha net” projesi ile sosyal inovasyon çalışmaları yer alıyor.

 

Endeavor Genel Sekreteri Didem Altop, girişimciler ve sosyal girişimciler arasındaki öncelikli farkın girişimcilerin ürün üzerinden çözüm üretirken sosyal girişimcilerin niyet ve ihtiyaç üzerinden çözüm ürettiklerine dikkat çekti. Son dönemlerde özel sektör ve STK ilişkilerinin gelişmeye yakın başlamasını olumlu bir gelişme olarak gören Altop, bu gelişmeler sayesinde tarafların birbirlerine bakış açılarını ve birbirlerini anlayışlarını da olumlu yönde değiştirdiğini dile getirdi.