Siyasette kadının temsili için tüm yerel yöneticilere açık mektup!

Görülüyor ki mevcut siyasi liderler, eril söylemleriyle kendi siyasetlerini yapmak isteğindeler. KAGİDER olarak, Türkiye’de yaşayan tüm kadınlar adına, daha eşitlikçi, özgürlükçü, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ve kadın dostu çalışmalar yapacağına inandığımız siyasi liderler görmek istediğimizi bir kez daha tekrar ediyoruz. Toplumda kadının statüsünün yükselmesi,  ancak kadının siyasette temsili, yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadın temsiline verecekleri değer ile mümkündür.

 

KAGİDER olarak oy vermenin çoğulcu demokrasiyi hayata geçiren bir birey sorumluluğu olduğunu her dönemde savunduk, savunmaya devam edeceğiz. Ülke olarak siyasi parti ve yerel seçimlerde başkanlığa aday olan siyasi partilerin liderlerinin sert söylem, diyalog ve tutumlarının öne çıktığı bir yerel seçim süreci daha geride kaldı. Seçim öncesi yaşanan hareketli ve gergin döneme karşılık, 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen yerel seçimler demokratik bir ortamda ve geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

 

Siyasette kadın temsili için daha fazla adım atılması ve çaba sarf edilmesinin gerekliliğini, siyasi partilerin yerel yönetim adaylarını açıkladığı günden bu yana sürekli tekrar etmekteyiz. Ancak adaylar açıklandığında, kadın aday sayılarının parti bazında değerlendirmesi konusunda karşılaştığımız tablo oldukça üzücüydü ve ne yazık ki bu kez de, yerel yönetimlerde kadın temsilinin olması gerekenin yakınından bile geçemediğine şahit olduk.  

 

Görülüyor ki mevcut siyasi liderler, eril söylemleriyle kendi siyasetlerini yapmak isteğindeler. Bizler KAGİDER olarak, Türkiye’de yaşayan tüm kadınlar adına, daha eşitlikçi, özgürlükçü, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ve kadın dostu çalışmalar yapacağına inandığımız siyasi liderler görme istediğimizi bir kez daha tekrar ediyoruz. Unutulmamalıdır ki, yönetim modelleri ülkelerin konumlandırılmasında oldukça önemli bir yere sahiptir.

 

Kadın temsilinin azlığının, ülkemizde kadın sorunları konusunda yeni adımlar atılmayacağı anlamına gelmesini istemiyoruz. Bugünden sonra, önümüzdeki süreçte yerel yönetimleri üstlenen tüm yöneticileri, kadın odaklı projeleri sürdürmeleri ve çoğaltmaları konusunda açık çağrıda bulunuyoruz. 

 

Önümüzdeki dönemde yaşanacak tüm genel ya da yerel seçimlerde, siyasette kadın temsilinin güçlenmesi için yapılması gerekenler bellidir. Öncelikli olarak belediyelerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin vurgusu yapılarak kadının güçlendirilmesi için projeler

ortaya çıkarılmalı, toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı projelere ayrılan bütçe arttırılmalıdır.

 

30 Mart seçimleri sonrası ne yazık ki kadın belediye başkanı sayısı da çok az. Ancak, özelikle kadınların hizmet sektöründeki başarılarını göz önünde bulundurarak yerel yönetimlerin başarısı için yönetici pozisyonlarında daha çok kadın görmek istiyoruz. Bu sayının artmasıyla yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kadın temsiline verdikleri değer ile toplumda kadın statüsünün yüceltileceği unutulmamalıdır.

 

2014 Yerel Seçimleri sonucunda tüm seçilenlere ve İstanbul’da yerleşik bir dernek, KAGİDER olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın “xxx”e  tebriklerimizi sunuyor, gerçekleşen seçimin ülkemiz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Seçilen il, ilçe ve beldelerdeki yerel yönetimlerde görev alacak tüm kadınlarımızı saygı, sevgi ve en iyi dileklerimizle selamlıyoruz.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Adına
Başkan Dr. Gülden Türktan