Reformlar için tarih koyalım

KAGİDER Başkanı Gülseren Onanç:

AB İlerleme Raporu’nu değerlendiren KAGİDER Başkanı,  reformların canlandırılmasının aciliyetini  vurgularken, kadının ekonomik ve sosyal olarak güçlendirilmesi açısından AB sürecinin çok önemli olduğunu hatırlattı.

Avrupa Komisyonu’nun açıkladığı Yıllık İlerleme Raporu’nda reformların yavaşladığı tespitinin gerçekleri yansıttığını söyleyen  KAGİDER’in Başkanı Gülseren Onanç,  "Bu rapor Türkiye için bir yol haritası olmalıdır. Türkiye hükümetinin, kurumları ve sivil örgütleri ile elele vererek  reformların hayata geçmesi konusunda çalışmaları canlandırması büyük önem taşımaktadır." dedi.   Gülseren Onanç ilgili tarafları, başta devlet yetkilileri ve sivil toplum temsilcilerini  bir hedef tarih koyarak elbirliği ile çalışmaya çağırdı. 

 

Ayrıca yayımlanan Strateji Belgesi’nde de öne çıkan vurgulara dikkat çeken KAGİDER Başkanı Gülseren Onanç,  “kadının bütünsel özgürlüğünü  genişletmek üzere ekonomik ve sosyal olarak güçlendirilmesi gerekmektedir. AB süreci kadının güçlenmesi yönünde önemli bir fırsatı taşımaktadır ve bu fırsat kaçırılmamalıdır" dedi.

 

Söz konusu reformlarda kadın konularına öncelik verilmesi için savunu çalışmalarına hız veren KAGİDER, aşağıda getirdiği önerilerle devlet yetkililerini müzakerelerde etkin adımlar atmaya çağırıyor:

 

Lizbon Anlaşmasına göre kadın istihdamının 2010 yılına kadar hedeflenen düzeye ulaşabilmesi için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Mayıs ayında yürürlüğe giren istihdam paketi çerçevesinde düzenlemesi yapılan teşvik uygulamalarını artırmak.
 

Teşvik düzenlemelerinin hayata geçirildiğinde, kadının iş yaşamına kazandırılması hedefine hizmet edip etmediğini izlemek ve uygulamada karşılaşılabilecek sıkıntıları ortadan kaldırmak için gerekli yasal düzenlemeleri yapmak.
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve  Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın ortak bir medya kampanyası ile teşviklerle sağlanmak istenilen kadının iş yaşamına kazandırılması fikrini topluma yaygınlaştırmak
 

Halen %24 olan kadının çalışma yaşamına katılımını önümüzdeki 5 yıl içerisinde %35  ve 10 yıl sonra da %45 olarak hedeflemek.
 

Kadının iş yaşamına ve yönetim kademesine katılımını, istihdam  sağlayan kamu ve özel kuruluşları bir izleme programı çerçevesinde izleyip,  başarılıları ödüllendirmek. 
 

Kadının bireysel sermayesinin güçlendirilmesi yönünde eğitim planlaması yapmak ve bu doğrultuda kaynak ayırmak.
 

Kadınların istihdama katılım oranını artırmak ve bu yolla işgücüne katılan kadınların girişimci olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu algılatmak.
 

KOSGEB  ve kamu bankaları ile  ile kadın girişimciliğini desteklemek ve gerekli finansal kaynağı ayırmak
 

Ders kitaplarını geleneksel kadın rollerinden ayıklayarak, kız çocukları birey olmaya özendirmek
 

Kadın-Erkek Eşitliğini Sağlama Komisyonu yasa tasarısının, en kısa  zamanda mecliste görev yapan diğer 16 komisyon gibi daimi bir komisyon olarak kurulmak üzere revize edilerek yasalaşmasını sağlamak.
 

Hükümet bütçesini "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Bütçeleme" perspektifiyle oluşturmak
 

 Detaylı Bilgi için: Cüneyt Uzunoğulları: 0532- 340 81 81

 

KAGİDER hakkında: Eylül 2002’de kurulan KAGİDER’in bugün tekstil, iletişim, halkla ilişkiler, turizm, kimya madencilik ve sağlık gibi farklı sektörlerde 172 üyesi bulunuyor. Türkiye’nin 20 ilinde devam eden projeleriyle bugüne kadar 6.000’den fazla kadına ulaşan KAGİDER, girişimciliği geliştirme projelerinin yanı sıra, Türkiye’de kadının ekonomik, sosyal ve politik olarak gelişmesi için de çalışmalar yürütüyor.

En etkili kadın STK’larından biri olan KAGİDER, Türkiye’de ve tüm dünyada demokrasiyi, eşitliği ve barışı, ekonomik özgürlüğe sahip olduğu gibi düşünce özgürlüğüne de sahip kadınlarla aktif olarak savunmakta ve lobi faaliyetleri gerçekleştirmektedir