mWomen Projesi hayata geçiriliyor

Dünya GSM Birliği ve Cherie Blaire Vakfı, dünyada  mobil iletişim konusunda kadınların aleyhine olan 350 milyon kişilik farkın azaltılmasını hedefleyen bir proje başlatmıştır.

Dünyadaki adı “Mobile Women Global =  mWomen” olan projenin  Türkiye’de Türkiye Vodafone Vakfı, KAGİDER ve Türkiye Bilişim Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilmesi için iyi niyet protokolu imzalanmıştır.

Türkiye’deki kadınlara iletişim teknolojilerini sunarak onların sosyal ve ekonomik hayata kazandırılması amacıyla bir platform oluşturulması, bu platformun uzun soluklu olması ve böylece Türkiye’de kadınların ekonomiye katılımlarına yönelik fırsat eşitliği yaratılması, sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesi ve bölgesel/küresel açılımlar yapmaları için gerekli zeminin hazırlanması hedefleyen “Teknolojide Kadın Hareketi” projesi  aşağıdaki 4 fazdan oluşmaktadır:

1.  Türkiye’deki ihtiyacın tespit edilmesi,

2.  Teknoloji ve girişimcilik eğitimleri ile kadınların bilinçlendirilmesi,

3. Girişimci kadınların mobil teknolojileri kullanarak etkin ve verimli yeni iş yapış biçimlerinin oluşturulması ve

4.  Mobil teknolojilerle daha geniş bir coğrafyada iş yapabilecek yetkinliğin desteklenmesi/teşvik edilmesi

İmzalanan iyi niyet protokolu sonrasında projenin ayrıntıları, eylem planları ve her bir tarafın bu doğrultudaki yükümlülükleri belirlenerek oluşturulacak proje için daha sonra  işbirliği sözleşmesi imzalanacaktır.