Mentör Ağı Projesi Kick-off Toplantısı Yapıldı.

Avrupa'daki kadın girişimciler için ulusal bir mentör ağı oluşturma hedefi ve yeni kurulmuş işletme sahibi girişimci kadınların ilk zorlu yıllarında sürdürülebilirliklerini sağlayacak devamlı bir mekanizma oluşturma amacı ile gerçekleştirilecek olan  “Avrupa Kadın Girişimci Mentörleri İletişim Ağı Projesi” kick-off toplantısı 9 Eylül 2011 tarihinde KAGİDER merkezinde proje paydaşları KAGİDER, ANGİKAD ve Özyeğin Üniversitesinin katılımı ile yapıldı.

 

Toplantıda proje planı hakkında bilgilendirme yapıldı. Proje faaliyetleri görüşüldü ve eylem planı hazırlandı.

 

 

Proje Hakkında 

 

Projenin ana hedefi Avrupa'daki kadın girişimciler için ulusal bir mentör ağı oluşturmak.

 

Spesifik olarak, yeni kurulmuş işletme sahibi girişimci kadınların ilk zorlu yıllarında sürdürülebilirliklerini sağlayacak devamlı bir mekanizma oluşturmak.

 

Projenin özel amaçları:

- Kadın girişimciliğini destekleyecek sürdürülebilir mekanizmalar oluşturulması

-  Yeni başlayan kadın girişimcilerinin zorlu ilk yılları daha başarılı şekilde atlatması

-  Başarılı örnekleri ön plana çıkararak kadın girişimciliğini arttırmak

 

 1. 1.    Mentor’lerin seçimi

·         - En az beş yıl başarılı bir şekilde KOBI tarzı bir işletmenin sahibi olmak ve yönetmek

·         - Kadın girişimcilerin karşılacağı zorlukların bilincinde olmak

·         - Bunu mentoree lerle paylaşmaya gönüllü olmak

·         - En az 5’inin Istanbul dışından seçilmesi

2.     2. Mentee’lerin seçimi 

·         - 1 yıldan fazla 3 yıldan az olmak koşuluyla bir işletmeyi devir almış ya da kurmuş ve yürütüyor olmak

·         - En az bir çalışanının olması ve işini başlattığından beri ileriye taşıyor olması

·         - Mentorlere uygun bir bölgesel & sektörel dağılım

3.    3. Gelişimlerinin değerlendirilmesi

·         - Mentörlük programının performansını değerlendirmek için Öz-Yeterlilik ve Kurumsal Performans önemli iki kriterdir. Tüm adayların karşılaştırılmasını sağlamak ve programın detaylı değerlendirilmesinin yapılabilmesi için istatistiksel veriler sağlanacak ve ortak bir veri formu ile değerlendirilecektir.

·         - Her toplantı sonunda mentörler menteelerine Öz- Yeterlilik testi uygulayacaktır. Böylelikle ne kadar ilerlediklerini gözlemleyebilecekler.  Mentörler her buluşma sonrasında dolduracakları değerlendirme formlarını ve değerlendirme yapılmış raporları proje ekibine teslim edecekler.  3 Ayda bır yapılacak bu değerlendirmelerden elde edilecek veriler proje sonunda genel bir analiz yapma imkani sağlayacaktır.

·         - Sonuç Olarak; 3 sonuç elde edilecek, Firma Performans göstergeleri elde edilecek, GSE ve değerlendirme formları elde edilecektir.

4.     4. Proje PR Çalışmaları

·         - Görünürlük aktiviteleri için PR çalışması tekniği benimsendi, yapılacak aktivitelerin bu şekilde kamuoyuna duyurulması ve bunun raporlanması gerekecek.

·         - Web sitesi buna gore hazırlanacak

·         - Mentee’lerin blog kullanması teşvik edilecek

·         - Aylık newsletter mail yoluyla dağıtılacak