Madi Sharma: “Kadın girişimciliği bir cinsiyet meselesi değil ekonomi meselesidir.”

Güneydoğu Avrupa Ülkelerinde Kadın Girişimciliği projesinin son toplantısı, 4 Şubat’ta KAGİDER ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Projenin geldiği aşamaların detaylı şekilde tartışıldığı toplantıda atılacak yeni adımlar da konuşuldu. KAGİDER Başkanı Dr. Gülden Türktan, “Küçük paylaşımlar büyük bir dünya yaratır” dedi.

Türkiye’de kadın girişimciliğini artırmak ve kadınların istihdamına katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapan KAGİDER, 4 Şubat Salı günü Martı Otel’de düzenlenen “Güneydoğu Avrupa Ülkelerinde Kadın Girişimciliği Projesi Platformu”nun toplantısına ev sahipliği yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAGİDER Başkanı Dr. Gülden Türktan şunları vurguladı: “KADER ile birlikte bu projenin ortaklarından olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kadın işgücü ve girişimciliği ekonomi için çok önemli ama her zaman görünür değil. Kadın girişimciliğini desteklemek hem ekonomiyi güçlendirmek hem de istihdam yaratmak için çok önemli. Biz kadın girişimciliğinin potansiyeline inanıyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Hükümet, kurumlar, toplum ve kadınlar olmak üzere çalışmalarımızı dört koldan yürütüyoruz. Küçük paylaşımlar büyük bir dünya yaratır, yaptığımız çalışmalar bunu kanıtlıyor.”

Daha sonra SIDA, RCC ve GTF temsilcilerinin kısa açılış konuşmalarının ardından, EESC’den (Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi – European Economic and Social Committee) Madi Sharma konuşmasında şunları vurguladı: “Avrupa Birliği, eylemler değil kurallar üstüne kurulu. Pek çok bürokrasi barındırıyor ama insanlardan uzak. Masada oturmuyorsanız, menüdesiniz demektir. Kadınlar masada oturmalı. 25 yıldır fazla bir ilerleme kaydedememiş olmaktan bizler sorumluyuz. İstihdam politikaları yeni iş imkanları yaratmaz, yeni işleri ancak girişimcilik yaratır. İşte bunu değiştirmeliyiz. Kadınlar her sektörde çalışıyor. Bu bir ekonomi meselesi, cinsiyet meselesi değil.”

 

Güneydoğu Avrupa Ülkelerinde Kadın Girişimciliği Projesi nedir?

Güneydoğu Avrupa Ülkelerinde Kadın Girişimciliği Projesi İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) finansal desteği ile Gender Task Force/SEECEL ortaklığında 2010 yılında başlatıldı. SIDA (İsveç) ve AB stratejileri kapsamında AB üyesi olmayan Güneydoğu Avrupa Ülkelerinde (Sırbistan, Bosna Hersek, Makedonya, Hırvatistan, Arnavutluk, Karadağ, Moldova, Kosova ve Türkiye)  Kadın Girişimciliğini artırıcı ülke politikaların üretilmesini hedefleyen “Women Entrepreneurship as a job creation engine in SEE Countries” (“Güneydoğu Avrupa Ülkeleri’nde istihdam yaratmanın yolu: Kadın Girişimciliği”) projesi hayata geçirildi.

 

Kadın Girişimciliği Projesi’nin genel hedefini, Avrupa Küçük İşletmeler Yasası bağlamında Güneydoğu Avrupa’da kadın girişimciliğinin bağışçılar, hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası örgütler olmak üzere kamu ve özel sektörün ortak işbirliğiyle desteklenmesi; kadın girişimciliğinde en iyi politik uygulamalarının teşvik edilmesi; ulusal ve bölgesel alanda kadın girişimciliği iletişim ağ ve örgütleri için kapasite oluşturulması oluşturuyor. Projenin amacı ise kadın girişimciliğini artıran politikalar üretmek, ulusal kadın girişimcilik platformlarının kurulması olarak ortaya çıkıyor. 

 

Proje kapsamında 9 ülkenin hükümetleri kadın girişimcilik  indikatörleri ve mevcut politikaları sunarken, diğer taraftan da her ülkede öncü iki STK projenin talep eden tarafı olarak seçildi.  Türkiye’de KAGİDER de paydaş olarak KADER ile birlikte projeye dahil oldu.