Liseli Öğrenciler Impacthon'21'de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine Çözüm Önerileri Geliştirdiler

Liseli Gönüllüler Platformu'nun düzenlediği Impacthon'21 etkinliğinde 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda liseli öğrenciler sorun sunumlarını dinlediler ve bu sorunlar üzerine çalışıp, çözüm önerileri geliştirdiler. KAGİDER Dijital Mecralar Yöneticisi Meltem Karaarslan Özperçel Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedeflerden 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili sorun sunumunu yaptı.