"Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği" Genel Kurulu

KAGİDER olarak üyesi olduğumuz "Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği" Genel Kurulu'na KAGİDER'i temsilen KAGİDER Başkan Yardımcısı Şila Gök katıldı