KARS'TAKİ KIZLAR İLERLİYOR PROJESİ TOPLANTISI

                                                                                                    27 Aralık 2010

Değerli basın mensupları,

Değerli ortaklarımız KAMER, KAFKAS Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi temsilcileri,

Değerli iştirakçilerimiz HABİTAT için Gençlik Derneği ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı,

Sevgili dinleyiciler,

 

4 ay boyunca tüm iştirakçilerimizin katkılarıyla yoğun emek harcayarak oluşturduğumuz ve Avrupa Birliği hibe programına alınmış olan “Kars’taki Kızlar İlerliyor” projemizin ilk adımını bugün burada hep beraber atıyoruz.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER olarak ekonomik, sosyal ve siyasi yaşamda kadının konumunu güçlendirmek amacıyla çıktığımız yolda toplumda cinsiyet farkındalığını artırma hedefini de benimsemiş bulunmaktayız.

Kadının güçlenmesinde kız öğrencilerin okullaşması ve mesleki becerilerinin artması çok önemli bir itici güç ve araç. Bu yüzden “Kars’taki Kızlar İlerliyor” projesi bizleri çok heyecanlandırıyor, çünkü bu proje ile Baba Beni Okula Gönder kampanyası kapsamında Kars’ta yaptırılan üç kız öğrenci yurdundaki yaklaşık 350 kız öğrencinin ve onların ailelerinin hayatlarına dokunacağız.

“Kars’taki Kızlar İlerliyor” projesi ile ortaöğretimde okuyan kız öğrencilerin okulda kalma ve meslek hayatına geçişle ilgili motivasyonlarının, mesleki becerilerinin ve yetkinliklerinin artırılmasını amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra Kars’ta ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin öğretmenlik ve rehberlik bilgilerini artırmak ve toplumsal cinsiyet farkındalığını artırarak kız öğrencilerin eğitiminde cinsiyet ayrımcılığının önlenmesine katkıda bulunmak amacındayız.

Projenin hedef gruplarını sıralamamız gerekirse

Baba Beni Okula Gönder kapsamında yaptırılan;

·         Kars Merkez Sabancı Kız Öğrenci Yurdu,

·         Kars Merkez Yadigar Mehmet Binal Kız Öğrenci Yurdu

·         ve Kars Sarıkamış Milliyet Gazetesi Kız Öğrenci Yurdu’nda bulunan yaklaşık 350 kız öğrenci,

·         bu yurtlarda çalışan belletmen öğretmenler ve yurtların bağlı olduğu okullarda görev yapan öğretmenler ve idarecilerinden oluşan yaklaşık 100 kişi ile

·         kız öğrencilerin aileleri ve çevreleri ile eğitim sektörü, iş dünyası ve yerel otoritelerden oluşan yerel paydaşları sayabiliriz.

1 yıla yayılan bu proje, çok aşamalı bir proje. Önce bir anket uygulaması yaparak kız öğrencilerin okuldaki performansları, okulda kalmaya ne kadar istekli oldukları, okuldan sonraki gelecek kaygıları, beklentileri, ne kadar desteklendikleri veya engellendikleri; okul ve yurtlardaki öğretmenlerin de görüşleri alınarak mevcut durum analizi yapılacaktır. Bu sayede kız öğrencilerin proje öncesinde, sırasında ve sonrasında hangi aşamada olduklarını değerlendirme imkanı bularak onların eğitim ve istihdam ile ilgili ihtiyaçlarını belirleyebileceğiz.

Kız öğrencilerin, bir yandan okuldaki başarılarının artırılması, diğer yandan da iş hayatı için kilit yeterliliklerinin geliştirilmesi için ortak ve iştirakçilerimizin hazırlayıp uygulayacakları çeşitli eğitimler verilecektir. Bu noktada kızların mesleki becerilerinin artırılması konusunda her yurdun gereksinimlerini ayrı ayrı dikkate aldık.

İştirakçilerimizden Habitat için Gençlik Derneği, Kars Sarıkamış Milliyet Gazetesi Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilere temek bilgisayar becerisi eğitimleri verecektir. Ayrıca bu yurtta şu an bilgisayar laboratuvarı bulunmamaktadır. Bu yurda 20 bilgisayar ve 2 yazıcılı bir bilgisayar laboratuvarı kurarak bu yurdumuzda bilgi ve teknoloji kullanımını artırmayı hedefliyoruz.

Kars Merkez Sabancı Kız Öğrenci Yurdu, Sağlık Meslek Lisesi’ne bağlı bir yurt. Bir diğer iştirakçimiz Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı da bu yurttaki kız öğrencilere iş piyasasının ihtiyaçlarını dikkate alarak sağlık personeli olma konusunda iş piyasasına yönelik eğitimler verecektir. Bu sayede kızların sağlık personeli olma konusunda becerilerini geliştirerek iş bulma şanslarını artırmayı hedefliyoruz.

Kars Merkez Yadigar Mehmet Binal Kız Öğrenci Yurdu’ndaki kız öğrencilerin okul yaşamlarını sürdürmeleri ve iş hayatına yönlendirilmeleri için rol modeller ve iş piyasasından önemli kişilerle buluşmalarını sağlayacağız.

Bunların yanı sıra öğretmen eğitimlerimiz de olacak. Ortaklarımızdan Sabancı Üniversitesi, öğretmen ve idarecileri toplumsal cinsiyet bilinciyle eğitim stratejileri geliştirme konusunda güçlendirmek için Mor Sertifika Programı çerçevesinde eğitimler verecek.

Yerel ortaklarımızdan Kafkas Üniversitesi, hem öğretmenlere hem de idarecilere iletişim becerileri, etkili ve verimli çalışma yöntemleri, stresle baş etme yolları, ergenlik dönemi gelişim özellikleri, mesleki eğilim ve meslek, eleştirel düşünme becerileri gibi konularda eğitimler verecek.

Projenin bir diğer yerel ortağı olan KAMER tarafından kız öğrencilerin ailelerine ve eğitim sektörü, iş dünyası ve yerel otoritelerden oluşan yerel paydaşlara toplumsal cinsiyet fakındalığı semineri düzenlenecektir. Bu sayede kız öğrencilerin hem eğitimde hem de ekonomik, toplumsal, bireysel ve yasal anlamda sahip oldukları haklar konusunda toplum bilincinin artması ve cinsiyet ayrımcılığı konusunda duyarlılığın okuşması hedeflenmektedir.

Kadının konumunu güçlendirmede deneyim paylaşımına büyük önem veriyoruz. Bu bağlamda KAGİDER olarak tüm ortak ve iştirakçilerimizle birlikte deneyimlerimizi ve bilgi birikimlerimizi bu projeye aktaracak olmaktan çok mutluyuz. Kurduğumuz ortaklıklardan güç alarak rüzgarı arkamıza aldık ve “Kars’taki Kızlar İlerliyor” projesinin ilk adımını siz değerli basın mensupları ve dinleyicilerle birlikte burada attık.

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyor, bu projenin kız çocuklarının okullaşmasının artırılması, iş hayatına katılımları, kadın güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet farkındalığının yaratılması açısından çok önemli bir güç olduğunun altını çizmek istiyorum.

 

Ayla Sevand

KAGIDER Başkan Yardımcısı