Kamuoyuna Duyuru

Taksim Gezi Parkı’nın korunması amacıyla çevreye duyarlı vatandaşlarımız tarafından başlatılan protestoların bir eyleme dönüşmesi ve orantısız güç kullanımı sebebiyle geldiği vahim noktayı hepimiz endişe ve üzüntü ile izliyoruz. İnsanların temel haklarından olan farklı fikirleri ileri sürmesini, gösteri yapmasını ve çevreyi koruma talebini destekliyor, cop, gaz ve zor kullanılmasını ise kınıyoruz.

Umarız duyurulmaya çalışılan “çevreye duyarlı” başlayan ve bir irade beyanı olarak gelişen bu tepkiler yetkililerce hızla ve gereğince algılanacaktır.

Toplumda insanların serbest düşünce, görüş ve eleştirilerini yönetimlere iletme hakları mevcuttur. Her yaştan, her kesimden katılımcılar tarafından kamu düzenine ve hiçbir şahsa zarar verilmeksizin medeni şekilde gerçekleştirilecek protestolar bizi ancak ileriye götürecektir, gösteri olmaması ise geriye götürecektir. Ancak, gelişen olaylar üzülerek gördük ki,  yaralanmalara sebep olmuştur.

Şu önemle bilinmelidir ki, hiçbir proje insan hayatından önemli değildir. Halk her zaman serbestçe düşüncelerini ifade edebilmeli, eleştiri ve gösteri hakkını kullanabilmelidir. Bu hakların kullanımının engellendiği, kısıtlandığı, halkın görüşleri dikkate alınmayarak şiddet ile sindirilmeye çalışıldığı bir ülkede demokrasinin varlığı tehlikeye girecektir.

Kurulduğundan beri her zaman toplumsal eşitlik ve barış dilini savunan KAGİDER olarak halkımızın Anayasa ile koruma altına alınmış en temel haklarından olan düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı uygulanan şiddeti kınıyoruz.

Tüm yetkililerden polis şiddetine ve gaz kullanımına tüm gösterilerde bir daha asla uygulanmamak üzere son verilmesini talep ediyoruz.

“Halka karşı biber gazı ve şiddet kullanılmaması” talebimizi tüm partilerin milletvekillerinin dikkatine sunuyoruz ve göreve çağırıyoruz.

Ekonomimizin ve kadınlarımızın yeni AVMlere degil, barış ve refah içinde yan yana alışveriş yapan birbiri ile dost halkına ihtiyacı vardır.

Hükümetin Gezi Parkı eylemiyle başlayıp tüm yurtta devam eden eylemlere katılan ve destek veren bütün vatandaşların yarasını sarıcı, kucaklayıcı bir söylemle olayların sonlanmasını sağlamasını talep ediyoruz.

KAGİDER Yönetim Kurulu adına

Gülden Türktan

Başkan