KAGİDER’DEN 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ AÇIKLAMASI

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım 2023 itibarıyla ülkemizin bu şiddeti yok etme yönündeki performansına baktığımızda ortaya acı bir tablo çıkmaktadır. Çeşitli önlemler alınsa da kayıtlar 2023 yılının ilk 9 ayında 234 kadının öldürüldüğünü gösteriyor; Ekim ayında da 19 kadın öldürülmüş ve 18 kadın şüpheli bir şekilde yaşamlarını yitirmiştir. 

Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri, etkin bir şekilde mücadele edilmesi ve ağır bir şekilde cezalandırılması gereken suçlardır. Kadınlar ekonomide, siyasette ve sosyal yaşamda erkeklerle eşit koşullarda ve oranlarda temsil edilmedikleri sürece Türkiye hedeflerine ulaşamayacaktır. Bütün bunların temelinde ise başta yaşama hakkı olmak üzere kadınların temel haklarının etkin bir şekilde korunması yer almaktadır. 

Ülkemizin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinden bu yana kadına karşı şiddetle mücadelenin güçlü bir aracı yitirilmiştir. Türkiye’nin imzasını çektiği İstanbul Sözleşmesi, geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu tarafından, bu sözleşmeye sıcak bakmayan muhafazakâr hükümetler de dâhil olmak üzere Avrupa Birliği (AB) üyesi tüm ülkelerde uygulanmak üzere kabul edilmiştir. Temel insani değerlerini paylaştığımız ve üye adayı olduğumuz AB bu kararı alırken, zamanında İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmasına ev sahipliği yapmış olan Türkiye’nin bu konudaki olumsuz tutumunun faturasını maalesef kadınlar canlarıyla ödemektedir. 

Ülkemiz, kadın cinayetlerinin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gerekli potansiyele ve kaynaklara sahiptir. Başta kamu yönetimi ve güvenlik güçleri olmak üzere ilgili tarafların ve tüm toplumun bu konuda kararlı bir irade ortaya koyması başarının ön koşuludur. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bir kez daha Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönmesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un etkili bir şekilde uygulanması yönünde çağrıda bulunuyor ve kadın cinayetlerine, kadına karşı şiddete son diyoruz.

Basın bültenine ulaşmak için tıklayın