KAGİDERC Dünya Bankası’nın “Country Partnership Strategy" Sivil Toplum İstişare Toplantısındaydı

Dünya Bankası’nın 2012-2015 Türkiye “Country Partnership Strategy – Ülke İşbirliği Stratejisini” açıkladığı sivil toplum istişare toplantısına KAGİDER temsilen Gülden Türktan ve Yeşim Seviğ katıldı; Beşeri kalkınmada kadın ve gençlik istihdamının arttırılması vurgulanan toplantıda;

Adil İnsani ve Sosyal Kalkınma Kilit konular ve STK’larla Ortak Çalışma Alanları aşağıdaki şekilde sıralandı:

-          Beşeri kalkınma alanında bütüncül bir yaklaşım, sivil toplum nasıl rol üstlenebilir (kamu-sivil toplum, sivil toplum-DB)

-          Sektör ile ilgili önceliklerin belirlenmesinde ve bunların hükümetin dikkatine sunulmasında sivil toplumun farklı kesimlerde düşen görevler

-          Hükümetin kaynak  dağılımının değerlendirilmesi

-          Sağlıkta dönüşüm programının değerlendirilmesi

-          İstihdam stratejilerinde hangi somut tedbirlerin alınması istenmekte

-          Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okuldan işe girişi kolaylaştırmak için neler yapılabilir? Kamu, sivil toplum ve DB arasındaki ne türlü bir işbirliği oluşturulmalı