KAGİDER KOÇKAM Çalıştayı’ndaydı

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Türkiye’de Kadın Gündemini Etkileme Arayışı” Çalıştayı 10 Aralık Cuma günü 9:00-17:00 saatleri arasında Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü’nde gerçekleşti.

 

Çalıştay’ın amacını fikir alışverişinde bulunmak ve eğitim-istihdam konuları arasında ortak sorunlara değinmek olarak ifade eden KOÇKAM Direktörü Profesör Çiğdem Kağıtçıbaşı “nasıl ses getirecek ve kamuoyunu şekillendirecek eylemlerde bulunabiliriz?” sorusunu gündeme taşıdı. KAGİDER’i temsilen Çalıştay’a katılan Genel Sekreter Yardımcısı Nuray Özbay, KAGİDER’in amaçlarına ve son dönem çalışmalarına dair bir sunum gerçekleştirdi.

 

KOÇKAM’ı temsilen toplantıya Koç Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Özlem Altan Olcay, Hülya Durudoğan, Bertil Emrah Oder, Zeynep Direk, Dilek Barlas katıldı. Çalıştay’da Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Türk Kadınlar Birliği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM), Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG), ve ayrıca Ankara Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi’nden Profesör Serpil Sancar katıldı. Türkiye’de kadın çalışmalarının öncüsü Profesör Nermin Abadan Unat da danışman olarak katıldığı toplantıda önemli görüş ve gözlemlerini paylaştı.

 

Toplantıda öne çıkan sorular, Üniversiteler ve STK’lar arasında nasıl bir işbirliği sağlanabileceği, bu işbirliği aracılığı ile çözüm için öncelik verilecek alanların neler olabileceği idi.

 

Çalıştay sonucu ortaya çıkan öncelikler şu şekilde sıralandı, ve elektronik ortamda kurulacak platform aracılığı ile sonuçların takip edilmesine karar verildi.

 

·         Kadın emeğini görünür kılan kadın kooperatiflerinin kamu tarafından desteklenmesi adına çağrıda bulunulması,

·         Kamu hizmetlerini kadına bakış açısı üzerinden izleme çalışması yapılması, KEİG ve MEDİZ’in yapmış olduğu çalışmalardan örnek alınarak çalışmanın gerçekleştirilmesi, şiddet, eğitim, istihdam, medya ve din hizmetlerinin öncelikli alanlar olabileceği

·         Medyanın kullanılması,

·         Akademik ve günlük dilde kadın sorunlarına eğilen iki yazı dizisi üzerinde çalışılması.