KAGİDER kadına istihdam kampanyası başlattı

                                            19 Mart 2010

 

KAGİDER kadına istihdam kampanyası başlattı

                   

KAGİDER, kadın konusunda en önemli sorun olarak tespit ettiği kadın istihdamının gelişmiş ülkelere göre çok düşük olduğu gerçeğini değiştirmek üzere, yola çıkıyor

 

 

 OECD ve AB ülkeleri ortalamasına göre Türkiye’de son derece düşük olan kadının istihdam oranını artırmak amacıyla  KAGİDER bir kampanya başlattı.

                                                                                     

 “Çalışmak istiyoruz” sloganı ile başta kadınlar olmak üzere, hükümet, işdünyası ve kamuoyuna yönelik olarak yürütülecek olan istihdam kampanyasını Akbank’ın kurumsal sponsorluğunda faaliyetini sürdüren –Biz. Kadın  Gelişim Merkezi’nde yapılan basın toplantısı ile duyuran KAGİDER Başkanı Gülseren Onanç konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

 

“OECD ülkelerinde kadının istihdamı oranı yüzde 62,  AB ülkelerinde yüzde 52, Türkiye’de ise yüzde  sadece 23.5 oranındadır.  Bu durumun değişmesi için kadın istihdamının öneminin kavranması gerekir. Bunu sağlamak içinde zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var.”

 

Türkiye’de kadın istihdamının arttırılması için hükümete yönelik bir dizi talep oluşturduklarını belirten Onanç bu talepleri şu şekilde sıraladı:

 

  • 4857 sayılı iş kanunu ile düzenlenen esnek çalışma modeli geliştirilmelidir
  • İşkur kadınların iş eğtimi ve iş bulması konusunda daha aktif davranmalıdır
  • Çalışan kadınlar için çocuk bakım hizmetleri geliştirilmeli, işyerlerinde kreşler açılmalıdır
  • Kadın istihdamını arttırma amacıyla Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü ile yapılan stratejik çalışma hükümet tarafından hayata geçirilmelidir.

 

Onanç, kadınların istihdamına öncelik tanıyacak şirket ve kurumları da ödüllendirerek destekleyeceklerini, bu tip kurumlara “Cinsiyet Eşitliği Sertifika”sı  verileceğini  söyledi.

 

KAGİDER tarafından lansmanı yapılan kampanya 2010 yılı sonuna kadar sürecek.. Kampanya kapsamımda, pozitif ayrımcılık sisteminin  yasalaştırılması yönünde savunu ve lobi çalışmaları yapılacak, ayrıca siyasetçilerin seçim ajandasına kadın istihdamı konusunun girmesi için çeşitli toplantılar, tartışma ortamları ve medya aracılığı ile savunu faaliyetleri yapılacak. Bunun dışında,  medya ve reklam çalışmalarıyla da kadınlar ve işdünyası başta olmak üzere kamuoyu bilinçlendirme konusunda  faaliyetler yürütülecek.