KAGİDER, Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısındaydı

KAGİDER, Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısındaydı.

 

11 Kasım tarihinde Ankara’da HAK-İŞ Konfederasyonu toplantı salonunda gerçekleşen Kurul toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarları başkanlığında, farklı kamu ve sivil toplum kurumlarından kırka yakın temsilci katıldı.

 

İlgili bakanlıkların temsilcilerinin yanı sıra, DPB, TOBB, TESK, İŞKUR, DTP, TİSK ve TÜİK gibi kurumların yönetim seviyesindeki temsilcileri toplantıda hazır bulundu.

 

Mayıs 2010 tarihli “Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” konulu Başbakanlık Genelgesi ardından kurumlar Genelge kapsamında yaptıkları çalışmaları paylaştılar. Tüm kurumlardan Ocak ayı itibari ile toplanacak kadın-erkek eşitliği uygulamalarına dair raporların Kurul’a sunulacağı ve izlemenin bu raporlar üzerinden gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulun tüm idaresinden sorumlu üst kurum olarak resmi takipleri ayrıca yapacak.

 

Kamu kurumlarında işe alım, terfi ve ilgili mekanizmalarda kadına yönelik pozitif ayrımcılık yapılması önerisi temsilciler tarafından paylaşılırken, kamuda mevzuatta tam eşitliğin sağlanmasına rağmen uygulamadaki eşitsizliklere dikkat çekildi. Uygulamadaki sorunların tespiti ve çözümü için bağımsız raporlama ve yakın denetimin önemi tartışıldı.

 

Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında, kadınların işgücüne katılma oranının 5 yıl içinde %30 seviyesine yükseltilmesinin hedeflendiği katılımcılara aktarıldı. Bu oranın oldukça düşük olduğu da Aynur Bektaş’ın yönlendirdiği bir eleştiri oldu.

 

KAGİDER bu kapsamda son dönemdeki çalışmalarını ve Çalışmak İstiyoruz Kampanyası’nı paylaştı. Çocuk bakım hizmetlerinin önemine ve bu konuda yapılan model çalışmaya dikkat çekildi. Kadınların eğitim sektöründe istihdam edilmelerinin önemli bir açılım sağlayacağı görüşü aktarıldı.

 

Toplantıda Kurul üyeleri tarafından paylaşılan öneriler şu şekildeydi;

 

·         Kreş mevzuatında “150 kadın çalıştıran işyerleri” ifadesinde sadece kadın çalışan sayısına göre değil, ayrımcılıkla mücadele ve çocuk bakımını toplumsal sorumluluk olarak benimsetebilmek adına, tüm çalışan sayısına göre kuralların çizilmesi ve uygulanması gerekmektedir.

·         Mahalle düzeyinde, ulaşılabilir kreşler açılmalıdır.

·         İşe alım ve terfide eş yetkinliğe sahip adaylar arasında kadına yönelik pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Kurul bunu öneri olarak sunup takibini yapmalıdır.

·         Ebeveyn izni yasal olarak düzenlenmeli ve toplumsal sorumluluk bakış açısı ile ele alınmalıdır.

·         İŞKUR mesleki eğitimlerine ağırlık verilmelidir.

·         Kayıt dışılık ile mücadele devam etmelidir. Kreş gibi yükümlülükler taraflar arasında paylaşılmalı, sadece işverene yüklenmemelidir.

·         Türkiye’de 12 milyon ev kadınının istihdama dahil olması için uygun işlerin yaratılması da önemlidir. Kadın çalışmak istese de iş piyasasının ihtiyaçlarına uygun kalifikasyona sahip olmaması engel olmaya devam etmektedir. Bu atalet ile mücadele etmek için uygun işler ve programlar geliştirilmesi önemlidir.

·         180 bin kadın üyesi olan Esnaf ve Sanatkarlar Derneği ciddi bir potansiyeli barındırmaktadır.

·         Yarı zamanlı çalışma tam güvenceli ve tercihe dayalı olarak uygulanmalıdır.

 

Toplantıda ayrıca Ulusal İstihdam Paketi’nin aynı gün açıklanan bölümüne dair öne çıkan gelişmeler de Müsteşar Yardımcısı Ahmet Zahteroğulları tarafından paylaşıldı:

 

·         İlk defa istihdam edilen kadın ve gençler için işverenin ödeyeceği sosyal güvenlik primini 3 yıl süreyle yüzde 100 indirime tabi tutulacak

·         Kadınlar ve gençlere öncelik İstihdamı artırmak için 4 yıldır uygulanan 5 puanlık prim desteği 3 yıllığına uzatılacak.

·         İki teşvik aynı anda kullanılabilecek. Bir işveren 5 puanlık indirimden yararlanmış olsa bile her yaştaki bir kadını ya da 19-29 yaş arasındaki bir genci ilk defa işe alırsa, teşvikten yararlanabilecek.

Sanatçı, ev kadınları, taksi şoförleri ve geçici tarım işçileri 17 gün prim ödeyerek, bir tam ay çalışmış sayılacak.