KAGİDER, kadın güçlenmesi adına Ankara’daydı

KAGİDER kadın güçlenmesi için devlet nezdinde savunu çalışmaları kapsamında 12 ve 13 Kasım tarihlerinde yönetim kurulu ve üyelerinin katılımı ile Ankara’da bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında büyükelçiler ve yabancı misyon temsilcileri ile buluşmalar, ANGİKAD-KAGİDER üyeler buluşması, Anıtkabir ziyareti, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin’i makamında ziyaret, 24. Dönem Milletvekilleri ile sohbetli kahvaltı toplantısı ve KAGİDER üyesi AKP İstanbul Milletvekili Sayın Belma Sekmen Satır’ı KAGİDER üyeleri ile mecliste ziyaret yer aldı.

KAGİDER ve ANGİKAD Üyesi Nermin Kılınçarslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada iki derneğin üyesi yaklaşık 80 kadın girişimci bir araya geldi. Buluşmada ANGİKAD çalışmalarına dair bilgi paylaşımı yapılırken üyeler faaliyet alanlarına yönelik aktarımlarda bulundu. ANGİKAD'ın Web Sitesinde Yer Alan Haber için: http://www.angikad.org.tr/?p=11351#more-11351

KAGİDER Yönetim Kurulu üyelerinden bir grup temsilci çeşitli konu başlıklarında görüş sunmak ve bilgi almak üzere Bakanlığa bir ziyaret gerçekleştirdi. Toplantı kapsamında; kadın istihdam paketi içinde yer alması planlanan çocuk bakım modeli ve ayrıca kadın girişimciler için hazırlanan portal üzerinde görüş alışverişi gerçekleştirildi. Kadın istihdamını artırma ve kadınları güvenceli, insana yaraşır iş kapsamında ekonomiye dahil ettirme hedefi kapsamında kaliteli, erişilebilir ve standardı yüksek çocuk bakım merkezlerinin çalışan ebeveynlere sunulması gerektiği iletildi. Ayrıca analık izni yerine ebeveyn izni kavramının yasalaşması gereği paylaşıldı.

KAGİDER üyeleri Anıtkabir ziyareti kapsamında törenle Mozole’ye çiçek koydular, Başkan Gülden Türktan’ın Şeref Defteri’ne mesajını yazması ardından Anıtkabir içindeki Atatürk Müzesi gezildi.

Koç Müzesi Çengelhan Restoran’da gerçekleşen akşam yemeğine Ankara’da görev yapan çeşitli ülke büyükelçileri ve IMF, Dünya Bankası, BM, EBRD gibi uluslararası kuruluşların ülke direktörleri ve KAGİDER üyeleri katıldı.

Gülden Türktan’ın açılış konuşması ve sunumu ile başlayan etkinlikte Türkiye İsveç İşbirliği Müsteşarı Annika Palo bir konuşma gerçekleştirdi. Gülden Türktan sunumununda Türkiye’deki kadın erkek eşitliği alanındaki mevcut durumu, kadınların istihdama katılım oranlarındaki sorunları ve Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu ışığında ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitsizliği alanındaki problemleri irdeledi. Eşitlik konusunda ülkelerin iyi uygulamaları ve uluslararası işbirlikleri tartışılırken söz alan Finlandiya Büyükelçisi Nina Irmeli Vaskunlahti ülkesindeki iyi uygulamaları paylaştı.

Yemekte şu ülkelerin büyükelçileri ve üst düzey diplomatları hazır bulundu: Yunanistan, ABD, Macaristan, Fransa, Belçika, Finlandiya, Hollanda. Ayrıca IMF, Dünya Bankası, EBRD, SİDA ve Konrad Adenauer Vakfı’nın Direktörleri etkinliğe katılım gösterdi.

Tüm ülke ve kurum temsilcileri kadın güçlenmesi için ortak proje ve deneyim paylaşımlarına hazır olduklarını ve birlikte geliştirilecek çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini ilettiler.

Türkiye’de kadın erkek eşitliğinin sağlanması için hükümet, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlar arasındaki diyalogun artarak devam etmesi ve uluslararası standartların referans alınması gerektiği konusunda açıklamalarda bulunan temsilciler sivil toplumun güçlendirilmesi ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması paydasında buluştu.

13 Kasım sabahı Grand Rixos Ankara’da gerçekleşen KAGİDER 24. Dönem Milletvekilleri Buluşması, kahvaltı toplantısı ile başladı. KAGİDER üyelerinin yoğun katılım gösterdiği toplantıya mecliste temsil edilen dört siyasi partinin Milletvekilleri ve kadın kolları yöneticileri katıldılar.

KAGİDER; Türkiye’de kadının konumunun her alanda güçlendirilmesi ve sosyo-ekonomik gelişmişlik hedeflerine ulaşılması için karar vericiler ile yakın diyalog kurmanın öneminden hareketle toplantıyı organize etti. Etkinliğin temel amaçları; kadın istihdamının ve girişimciliğinin artırılması ve kadınların her türlü karar alma süreçlerinde aktif katılımının sağlanması konusunda baskı oluşturmak, görüş sunmak ve siyasi aktörleri ortak hareket etmeye çağırmak idi.

Toplantıya katılan milletvekilleri; AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Baha Öğütken, CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, CHP Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova, CHP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, AKP İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma SATIR, AKP İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati, MHP Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel, CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli, MHP Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç, AKP Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu, CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, CHP Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu oldu.

Ayrıca Kadının Statüsü Genel Müdürü İsmet Yıldız Polat ve partilerin kadın kolları yöneticileri ve vekil danışmanları da toplantıya katılım gösterdiler.

Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır Moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlik Gülden Türktan’ın kadın istatistiklerindeki mevcut tabloyu ve sorun alanlarını işaret ettiği ve çözümleri sorguladığı sunumu ile başladı. AKP Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, MHP Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel ve HDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel partilerinin kadın vizyon ve somut politikalarını paylaştıkları konuşmalarını gerçekleştirdiler.

KAGİDER üyesi ilk milletvekili Sayın Belma Sekmen Satır yaklaşık 30 kişilik bir KAGİDER üye grubu tarafından TBMM’deki makamında ziyaret edildi. Ziyarete katılan üyeleri ve yönetim kurulu temsilcilerini ağırlayan Belma Sekmen Satır ile KAGİDER çalışmaları ve kadın erkek eşitliği konusunda samimi bir sohbet gerçekleştirildi. Belma Sekmen Satır’ın yeni görevi tebrik edildi. Mecliste kadına yönelik güncel gündem maddeleri görüşüldü.