KAGİDER’in Avrupa Çıkarması!

KAGİDER üyeleri Ayşegül Özsan, Dilek Bil, Serap Zuvin, Berrin Kuleli, Berna Akyıldız, Tuğba Yazıcı, Genel Sekreter Rina Altaras, KGLM Direktörü Özgül Mutlu Erdemli, proje asistanları Özge Birişik ve Nuray Özbay’ın yanısıra AK Parti Erzurum Milletvekili Fazilet Dağcı Çığlık, CHP İstanbul İlçe Başkanı Didem Engin, Kadının İnsan Hakları Koordinatörü Evre Kaynak, AFS Kültürlerarası Değişim Programları Direktörü Fatma Akgün ve SUNY Binghamton Üniversitesi’nden Bilge Fırat’ın katıldığı çalışma gezisinde Türk kadının uluslararası platformda en yüksek seviyede temsili sağlanarak;  katılınan briefing ve toplantılarda NATO ve AB’nin uluslararası ve Türkiye politikaları hakkında detaylı bilgi alındı.

 

Programın ilk günü NATO Kamu Diplomasisi Bölümü Türkiye ve Orta Asya Masası Şefi Yeter Yaman- Naucodie’nin ev sahipliğinde NATO ziyareti gerçekleşti. KAGİDER ve diğer Türk kadın temsilciler gün boyu süren briefinglerde NATO’nun 21. yüzyılda değişen uluslararası güvenlik ve  toplumsal cinsiyet politikaları, kadın ve güvenlik, NATO- AB ilişkileri, NATO’nun terörizmle mücadeledeki rolü ve Barış ve Güvenlik için Bilim Programı ile ilgili NATO temsilcilerinden detaylı bilgi alırken,  NATO Kamu Diplomasisi Bölümü Genel Sekreter Yardımcısı Jean François Bureau’nun ev sahipliği yaptığı öğle yemeğine katıldılar. Toplantılarda NATO’nun toplumsal cinsiyet ve kadın konularında artan hassasiyeti de dile getirilirken, düzenlenen  operasyonlara toplumsal cinsiyet perspektifini katmayı sağlayacağı birtakım uygulamalar olacağı ifade edildi.

 

 

KAGİDER Brüksel Ofisi Temsilcisi Aslıhan Tekin tarfından düzenlenen çalışma gezisinin AB ayağını oluşturan ikinci gün ise, Brüksel’de faaliyet gösteren ve AB politikalarında etkili STK’lardan olan European Policy Center (EPC), en büyük kadın lobi gruplarından European Women’s Lobby (EWL), TÜSİAD Brüksel Temsilciliği, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu ziyaret edildi. EPC’de Türkiye’nin AB’ye giriş sürecindeki mevcut durum ve önümüzdeki dönemde EPC’nin Türkiye ile ilgili yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verilirken, EWL’de kadın lobisinin Avrupa düzeyinde nasıl gerçekleştiği anlatıldı ve kadınların ortak sorunlarının altı çizildi. TÜSİAD Brüksel Temsilciliği’nde, Bahadır Kaleağası ev sahipliğinde; NATO Kamu Diplomasisi Bölümü Türkiye Masası Şefi Yeter Yeter Yaman Naucodie’nin ve CHP AB Temsilcisi Kader Sevinç’in de katılımı ile gerçekleşen öğle yemeğinin ardından, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu ziyaret edildi. Komisyon’un Türkiye Masası Şefi Jean- Christophe Filori ile yapılan görüşmede Türkiye’yi 2009’da kritik bir yılın beklediği ve duraklayan reform sürecinin tekrar ivme kazanması gerektiği vurgulandı.

 

Programın son günü ise AB Türkiye Temsilciliği ziyaret edilerek müsteşar Kerem Divanlıoğlu ile görüşüldü. Divanlıoğlu da, AB’ye giriş sürecinde KAGİDER gibi sivil toplum kuruluşlarına ve yoğun lobi çalışmalarına ihtiyaç olduğunun altını çizerek, bu tür girişimlerin sürekliğinin önemini ifade etti.

 

Önemli bir kısmını KAGİDER profesyonelleri ve üyelerinin oluşturduğu, Türk kadın temsilcilerin katıldığı NATO ve AB çalışma gezisi, Türk kadının gerek NATO gerekse AB düzeyinde sesinin duyurulması ve temsili açısından oldukça başarılı geçerken, KAGİDER’in toplumsal cinsiyet konusuna ve bunun yanısıra Türkiye’nin AB’ye giriş sürecine yönelik çalışmaları takdir ve övgüyle karşılandı.