KAGİDER Heyeti İlk Ziyaretini (EESC) Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maria Helena de Felipe Lehtonen'e Gerçekleştirdi.

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu liderliğinde KAGİDER Başkan Yardımcısı Şila Gök, Genel Sekreter Yeşim Seviğ, YK Üyeleri Ahu Bade Özkan, Gülin Yücel, Seda Yekeler ve Avrupa Birliği Kıdemli Danışmanı Ayşe Yürekli'den oluşan heyet 24-26 Nisan tarihlerinde bir dizi temaslarda bulunmak üzere AB’nin kalbi Brüksel’de. Heyet ilk ziyaretini AB Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maria Helena de Felipe Lehtonen'e gerçekleştirdi.