KAGİDER: “CUMHURİYET’İN 2.YÜZYILINDA KADININ GÜCÜNÜ DAHA ÇOK DUYURACAĞIZ”

12 Eylül 2002 tarihinde iş kurmayı hayal eden, işlerini büyütmek isteyen veya başarısız olup pes etme aşamasına gelen kadınların bir araya gelerek güç kazanacağına inanan 37 girişimci kadının buluşmasıyla kurulan KAGİDER kuruluşunun 21.yılında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Toplantıya Haziran ayında gerçekleşen Olağan Genel Kurul sonrası 2023 – 2025 dönemi için Başkan seçilen Esra Bezircioğlu, Başkan Yardımcıları Şila Gök ve Güzin İlker’in yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu yaptığı konuşmada Türkiye’de kadın girişimcilerin ve iş gücünde kadınların durumunu hakkında bilgi verdi. Bezircioğlu ardından KAGİDER’in projelerini anlattı.
Bezircioğlu: Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranları OECD ortalamasının çok altında kalıyor.
Başkan Bezircioğlu konuşmasında Sabancı Üniversitesi iş birliği ile hazırladıkları “Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı: Genel Eğilimler, Bölgesel ve Demografik Farklar, Tutumlar” raporundan çarpıcı veriler sundu. Esra Bezircioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
“Geçtiğimiz aylarda Sabancı Üniversitesi iş birliği ile “Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı: Genel Eğilimler, Bölgesel ve Demografik Farklar, Tutumlar” başlıklı bir rapor hazırladık. Bu rapor Türkiye'de kadınların işgücüne katılımına dair mevcut durum, bölgeler arasındaki ekonomik, sosyal ve demografik farklar ve bunların zaman içindeki dönüşümüne dair çarpıcı veriler içeriyor. Rapor Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hane Halkı İşgücü Anketleri 2021 verilerine göre hazırlandı.
Rapora göre Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki işgücüne katılım oranı toplam %51,4; bu oran erkeklerde %70,3 kadınlarda ise sadece %32,8. Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranları OECD ortalamasının çok altında kalıyor. Raporda kadınların istihdam edildikleri işlerin nitelik ve beceri taleplerine bakıldığında son on yılda yüksek nitelikli işlerde istihdamın azaldığı, düşük nitelikli işlerde istihdamın arttığı görülüyor. 2004-2021 yılları arasında niteliksiz işlerde kadın istihdamı %3 artarken, nitelik gerektiren işlerde kadın istihdamı %21’lerden %11’lere geriliyor. Yönetici pozisyonundaki kadınların oranı 2004 yılında %7 seviyesinden 2021 yılında %20 seviyesine ulaşıyor. OECD ülkelerinin 2021 ortalaması %33,7, yani ülkemizdeki oran bunun altında. Gördüğünüz gibi önümüzde daha gitmemiz gereken çok yol var.
Biz KAGİDER olarak 21 yıldır olduğu gibi bundan sonra da kadınlarınhayatın her alanındaki temsilini destekleyecek çalışmalarımıza devam ederken, kadın girişimcilere ve girişimci adaylarına eğitim ve mentorluk çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz Cumhuriyet’in 2.yüzyılında daha çok kadının sesini dünyaya duyurabilmek.”
Deprem bölgesinde projeler devam ediyor
Esra Bezircioğlu konuşmasında deprem bölgesinde hayata geçirdikleri ve planladıkları projeler hakkında da bilgi verdi. Bezircioğlu şunları söyledi:
“KAGİDER olarak depremin ilk anından itibaren üyelerimizle birlikte öncelikle acil ihtiyaçları karşılamak üzere harekete geçtik. Bunu yaparken de kalıcı çözümler üretmek üzere çalışmalarımıza başladık. Bölgedeki iş insanlarını, öğrencileri, kadın girişimcileri desteklemek için oluşturduğumuz konsorsiyumla Hatay EXPO’da kurduğumuz “Mekân” tamamlanmak üzere, önümüzdeki haftalarda açılışını gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya için de planlarımızı hazırladık.
Diğer taraftan Hatay’da kurulan “Örnek Evler” yaşam alanında yer alan “üretim merkezini” KAGİDER olarak yaptırıyoruz, burada da bu yerleşim alanına yerleştirilen kadınların bilgi ve becerilerine, ihtiyaçlarına göre üretilecek bir ürün ve üretim hattını belirleyeceğiz.
Bizim hayalimiz kadın ve erkeğin hayatın her alanında eşit temsil edildiği, eşit fırsatlara sahip olduğu, mecliste, yönetim kurullarında, yerel yönetimlerde, iş hayatında yönetici pozisyonlarında, girişimcilik ekosisteminde kadınların eşit oranda yer aldığı ve kadınların yaşam hakkının garantiye alındığı bir Türkiye. KAGİDER olarak bu hayalimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Galeri