KAGİDER BASIN AÇIKLAMASI

Nüfus Hizmetleri Kanun Tasarısı’nın TBMM’de kabul edilmesi ile, kadın ve çocuk hakkı ihlallerine yasal zemin sağlanacağı ve çağdaş bir devletin olmazsa olmaz özelliklerinden birini teşkil eden laiklik ilkesi başta olmak üzere, Anayasa’nın ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların açıkça ihlal edilmiş olacağı endişesini taşımaktayız. Bu nedenle, kanun tasarısının geri çekilmesini ve yeniden değerlendirilmesini talep etmekteyiz. Toplumumuzun ivedi ihtiyacı, kadınlarımızın hak ettikleri özgür, eşit, medeni ve çağdaş yaşama bir an önce kavuşmalarıdır.