KAGİDER Basın Açıklaması-Ankara

BASINA VE KAMUOYUNA

Demokratik haklarımızı kullanacağımız ve seçime huzurla gitmeyi arzu ettiğimiz bu günlerde; barış, kardeşlik ve özgürlük için yapılan çağrılara acı ve şiddet bulaşmıştır. Ankara’da barış istemek için bir araya gelen vatandaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik katliamı lanetliyor, hayatını kaybedenlere tanrıdan rahmet, yakınlarını yitirenlere başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) olarak, demokrasinin toplumun tüm kesimlerince benimsendiği, fikirlerin özgürce ifade edilip tartışılabildiği bir ortamı yaratmanın, barışın ve bir arada yaşamanın en temel koşulu olduğuna inanıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının bu sorumlulukla bir araya geldiği ve barış talep ettiği mitinge yapılan bu saldırı; yaşamı, demokrasi ve barışı da hedef almıştır.

Tüm bu yaşananların önüne geçilmesi için kadının barışın inşası sürecine katılımı, barışa “kadın eli” değmesi önem kazanmıştır. Bu noktada Türkiye’nin tüm sivil toplum kuruluşlarını bu süreçte aktif sorumluluk almaya çağırıyoruz.

Kayıpların acısını derinden yaşarken tüm yetkili ve ilgili kurumları göreve davet ediyor; saldırının arkasındaki faillerin acilen bulunmasını, herkesin demokratik haklarını kullanabileceği, güvenlik şartlarının, huzur ve barış ortamının sağlanmasını talep ediyoruz.

Saygılarımla,

KAGİDER Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Sanem Oktar