KAGİDER Basın Açıklaması-8 Mart 2016

Biz KAGİDER çatısı altında bir araya gelmiş Türkiye’nin girişimci kadınları olarak, tüm kadınları ve onların sivil, mesleki örgütlerini, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin G-20 Dönem Başkanlığı’na paralel olarak toplanan Kadın-20 Zirvesi’nde oybirliği ile belirlenen cinsiyet eşitliği ve kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine yönelik küresel ölçümlenebilir hedeflerin takipçisi olmaya davet ediyoruz.

Geçtiğimiz 16 - 17 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul’da bir araya gelen Kadın20 Zirvesi’nin delegeleri aşağıdaki 2025 yılı hedeflerini belirlediler:

1- Kadınların erkeklere oranla işgücüne katılımını yüzde 20 artırmak

2- Kadınların erkeklere oranla profesyonel ve teknik işlerde temsil düzeyini yüzde 10 artırmak

3- Kadınların erkeklere oranla benzer iş için aldıkları ücret düzeyini yüzde 10 artırmak

4- Kadınların erkeklere oranla yöneticilik pozisyonlarında temsil düzeyini yüzde 10 artırmak

5- Kadınların erkeklere oranla ücretsiz bakım işlerinde geçirdikleri saat miktarını yüzde 10 azaltmak

6- Kadınların erkeklere oranla yetişkinlerde okuryazarlık, orta öğrenim ve yükseköğrenime kayıtlarının kompozit oranını yüzde 10 artırmak

7- Kadınların erkeklere kıyasla, finansal bir kurumda hesap sahibi olmasını sağlayarak, kredi alma ve mobil bankacılık kullanma kompozit oranını yüzde 10 artırmak

8- Kadınların erkeklere oranla internet ve cep telefonu kullanımı oranını daha fazla artırmak

9- Çocuk, yaşlı, engelli ve hasta bakımı sağlayan kurumların sayısının toplam nüfusa oranını yüzde 10 artırmak 2025 yılına kadar G-20 ülkelerinin gerçekleştirmek üzere belirledikleri bu hedefler Türkiye için şu anlama gelmektedir:

1- Üretim ve hizmet sektöründe istihdam edilen 8 milyon kadına 3 milyon ek istihdam yaratarak bu sayıyı 11 milyona çıkartmak

2- Mevcut 100 bin kadın girişimciye 50 bin yeni kadın girişimci daha katmak

3- Kadın istihdam ve girişiminin önündeki en büyük engellerden biri olan çocuk, yaşlı, engelli ve hasta bakımı konularında binlerce adet yeni işletmeyi hayata geçirmek 2025’e kadar her 8 Mart’ta bu hedefe ne kadar yaklaştığımızın takipçisi olmak, tüm kadınların ve onların örgütlerinin başlıca görevi olmalıdır.

G-20 paralelinde W-20’yi kurarak dünya için bir ilki başlatıp herkesi şaşırtan mevcut hükümetimizin de en büyük sorumluluğu, her 8 Mart’ta bu konuda gerekli adımları atmak, kaydedilen gelişmeler hakkında genel kamuoyunu ve kadın örgütlerini düzenli olarak bilgilendirmek olmalıdır.

Önümüzdeki 10 yılda, 3 milyon daha fazla kadın çalışan ve yüzde 50 daha fazla kadın girişimci demek Türkiye’nin cinsiyet eşitliği ve kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi konularında örnek gösterilen bir ülke olması demektir.