KAGİDER – AB Günleri’nde Emine Bozkurt’u ağırladık

Dördüncü KAGİDER - AB Günleri'nde, Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokrat Parti Hollanda Milletvekili Emine Bozkurt ile kadın örgütleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları KAGİDER'de bir araya gelerek 2020'de Türkiye'de kadının durumu üzerine fikir alışverişinde bulundular. 

Avrupa Parlamentosu Kadın Erkek Eşitliği Komitesi üyesi Emine Bozkurt, Avrupa 2020 Stratejisi perspektifi ile Türkiye'de kadının durumunu konu alan yeni raporunun hazırlık sürecinde kadın örgütleri ile görüş alışverişinde bulunmak üzere 4. KAGİDER AB Günleri toplantısının konuğu oldu. 

KAGİDER Başkanı Gülden Türktan açılış mesajında sivil toplum örgütlerinin sesine her daim kulak veren ve önemli paylaşımlara olanak sağlayan Bozkurt'a ve toplantıya katılan tüm Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerine böylesine önemli bir toplantıya katıldıkları için teşekkür etti. 

Türkiye'de kadının insan hakları alanındaki gelişmeleri yakından takip eden ve Avrupa Parlamentosu'na bu konuda önemli raporlar sunan Emine Bozkurt, söz konusu yeni raporunda kadın örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'de kadın erkek eşitliğine dair geliştirdikleri perspektifi özellikle yansıtmaya çalıştığını dile getirdi. Emine Bozkurt'un üzerinde durduğu öncelikli konular arasında:

Kadının siyasete katılımının arttırılması, bu çerçevede seçim yasası ve siyasi partiler kanununun değiştirilmesi 
• İşkence konusunda olduğu gibi kadına karşı şiddet konusunda da sıfır tolerans uygulanması 
• Meselenin hem kadınlar ve erkekler tarafından sahiplenilmesi ve toplumsal bir sorun olarak algılanıp cinsiyetler ittifakı ile çözümünün sağlanması 
• Yeni bir 2020 kadın stratejisi oluşturularak yaygınlaştırılması var. 

Türkiye'de kadının insan hakları alanındaki mevcut durum, kadın erkek eşitliği yolunda atılan adımlar, uygulamada karşı karşıya kalınan zorluklar ve sivil toplum örgütlerinin taleplerinin anlatıldığı toplantıda kadın örgütlerinden temsilciler beklenti ve çözüm önerilerini paylaştı. 

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nur Ger konuşmasında kadın erkek eşitliğinin günümüzde tüm dünyanın önceliği haline geldiğini dile getirirken, Türkiye 2023 hedefleri ile Avrupa 2020 Stratejisi arasındaki benzerliğe dikkat çekti. Türkiye'de ve AB'de daha kesin hedefler konularak üye ülkelerin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına bağlayıcı mekanizmalara tabi tutulması gerektiğini vurgulayan Ger, AB uyum sürecinin Türkiye'de tam eşitlik anlayışının hayata geçirilmesinde kilit rol oynadığını ifade etti. "KAGİDER olarak hedefimiz istihdamda, siyasette, toplumsal yaşamın her alanında tam eşitliktir. Hedefimize ulaşma ve arzu ettiğimi değişimi yakalama yolunda AB'nin eşitlik anlayışı bizler için önemli referans noktalarından biri olmaya devam edecektir" diyen Nur Ger KAGİDER'in kadın erkek eşitliğine dair beklenti ve önerilerini paylaştı. 

Toplantıda öne çıkan kadın hareketi talep ve beklentileri şu şekilde sıralandı: 

1) Türkiye halen %24 seviyesindeki kadın istihdam oranı ile Avrupa ve dünya ortalamalarının çok altındadır. Ulusal İstihdam Stratejisi kapsamında 2023 yılına kadar ulaşılması hedeflenen %35 kadın istihdam oranı kapsamlı politikalar ile desteklenmeli ve atıl durumdaki kadın işgücü için sosyal güvenceli, kayıt içi ve adil ücretli iş alanları yaratılmalıdır. 

2) Türkiye'de çocuk bakım hizmetlerinin yetersizliği kadın istihdamı önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam etmektedir. Yaygın, erişilebilir ve kaliteli çocuk bakım hizmetinden tüm kadın çalışanların faydalanabilmesi için bir teşvik ve destek mekanizması artık devlet politikası haline getirilmelidir. 

3) Kadın ve genç istihdamındaki yapısal sorunları çözebilmek adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yaygınlaştırılması gereken iş bulma garantili meslek kursları ülke genelinde kadın istihdamının Yaygın olduğu sektörlerde farklılaştırılmalı ve kapsamı genişletilmelidir. 

4) Ülkemizde 1.3 milyon girişimciden sadece 80 bini kadındır. Kadın girişimci sayısının artması sermaye, eğitim, devlet teşviği, deneyim paylaşımı alanlarının tümünde aynı anda çözüm üretmekle mümkündür. Kadın girişimcilere özel kredi destek paketleri ve teşvik politikaları geliştirilirken, konu ile ilgili KOSGEB, KİŞGEM gibi kamu kurumlarının sağladığı eğitim ve destek çalışmaları ülke genelinde yaygınlaştırılmalıdır. 

5) Ülkemizde 2012 Genel seçimleri sonrasında Parlamento'da kadın oranı %14.4'e yükselmiştir. Ancak halen sadece bir kadın bakanımız vardır. Siyasette ve karar alma mekanizmalarında tam eşitlik için parite anlayışı anayasada tanımlanmalı, siyasi partiler ve seçim kanunu kapsamında gerek kota, gerekse parite uygulamaları hukuki güvence altına alınmalıdır. 

6) Kadına karşı şiddet konusunun önem ve aciliyeti aile içi şiddet ile sınırlanmayacak kadar geniştir ve daha kapsamlı yasal çözümler ve caydırıcı uygulamalar gerektirmektedir. Sığınma evleri konusunda müeyyide getirilmeli. 

7) Her konuda kadın ve erkek başlıklarında farklı istatistikler tutulmalıdır. 

8) Yeni bir 2020 kadın stratejisi oluşturularak yaygınlaştırılmalıdır. Bu doğrultuda zamana bağlı eylem planı yapılarak sivil toplum tarafından takip edilmelidir. 

9) Kadın Bakanlığının kurulmalıdır. 
10) CEDAW raporlarının ve uluslar arası sözleşmeler takip edilmelidir. 

11) Devletin en önemli görevi kadınların yaşamını koruması kadın cinayetlerinin sona erdirilmesidir. 

12) Cinsiyete dayalı bütçe yapılmalıdır 

13) Yeni anayasa sürecine kadınlar dahil edilmelidir ve parite anayasaya girmelidir. 

Emine Bozkurt'un 21 Eylül'de Avrupa Parlamentosu'na sunmuş olacağı bu raporun, değişiklik önergeleri ile devam edecek sürecin ardından Ocak 2012'de oylanması bekleniyor.