KAGİDER Şubat Ayı Kahvaltı Toplantısı Gerçekleşti

 

KAGİDER’in her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği ve birbirinden değerli konuşmacıları ağırladığıKahvaltı Toplantıları'nın Şubat ayı etkinliğinde Avukat Nazan Moroğlu, Prof. Dr. Seyfettin Gürsel ve Doç. Dr. İpek İlkkaracan’ı konuşmacı olarak ağırladık.

27 Şubat Cuma günü KAGİDER’de gerçekleştirilen toplantının gündeminde Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı vardı. KAGİDER Başkanı Gülden Türktan, açılış konuşmasında kanun tasarısı Esas Komisyon’u olarak Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nun görevlendirildiğini, KAGİDER’in konuyla ilgili görüşünü komisyon üyeleri ile paylaşacağını ve kadının ekonomik güçlenmesi adına çalışmalar yapan bir dernek olarak konunun takipçisi olacağını belirtti.

 

Türktan’ın açılış konuşmasının ardından Avukat Nazan Moroğlu yasa tasarısı konusunda görüşlerini paylaşırken “Önümüzde 28 maddeden oluşan bir tasarı duruyor. Tasarı “aile ve dinamik nüfusun korunması” adı altında, esas itibariyle hükümetin hedeflediği nüfus politikasının gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olduğundan, çalışan kadına doğum sonrası verilecek maddi yardım ve yarı zamanlı çalışma imkanı durumundaki destek bakımından altyapısı oluşturulmadan, devlete maliyeti öngörülmeden, işverenlerin görüşleri alınmadan ve özellikle kadın istihdamı açısından nasıl bir etkisi olacağı araştırılmadan düzenlenmiştir. Tasarı yasalaştığı takdirde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve kadının asıl kariyeri anneliktir anlayışının derinleşmesine yol açacak hükümler içermektedir.” dedi.

 

Moroğlu’nun ardından konuşma yapan Doç. Dr. İpek İlkkaracan yasa tasarısını değerlendirirken “Yaşam döngüsü içinde belirli süreler için çalışma saatlerinin azaltılmasına izin veren bir yapıda olmalı. Yarı zamanlı çalışma yalnızca anneler üzerinden ve uzun dönemli, kalıcı, sürekli bir çalışma biçimi olarak kurgulanmamalı. Aile paketinde bütünleşik bir bakış yok, kısmi çözümler getirmeye çalışıyor. Örneğin belediyeler kreş açar maddesinde harekete geçmeyen belediyelere herhangi bir yaptırım yok, belediyeleri destekleyecek bir mali kaynak belirtilmiyor. Kreşlerin satın alma gücü daha yüksek olan belediyelerin keyfi olarak açması durumu oluşacak. Uygulamaya geçmeden önce bu ve bunun gibi pek çok açığın kapatılması şarttır” diyerek sözü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel’e bıraktı.

 

 

Gürsel ise nüfus planlamasına değinerek başladığı konuşmasına “Doğum yaptığında kadın iş gücü piyasasından kopabiliyor. Yarı zamanlı çalışma kadının iş gücüne katılımını artıracak bir model, bunu Avrupa ülkelerinde örneklerini görebiliyoruz, Aile Paketi de doğum yapan kadına bir teşvik getiriyor ancak bunun ne kadar etkili olacağını bilemiyoruz. Çünkü hükümetin teşvik vererek desteklediği kısa bir süreçten bahsediliyor. Sonrası doğum yapmış kadın ve işveren arasındaki bir mesele olarak bırakılmış. İşverenler buna nasıl bakacaklar bilemiyoruz” diyerek devam etti.

 

Basının katılımıyla gerçekleşen kahvaltılı toplantımız soru-cevap bölümü ile sona erdi. Toplantımıza katılan KAGİDER Üyeleri’ne ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.