KAGİDER, üyelerine Güneydoğu Avrupa Kadın Girişimciliği Projesi’ni tanıttı

KAGİDER her ay geleneksel olarak düzenlediği kahvaltı toplantılarının 29 Eylül 2015 tarihinde İstanbul Nişantaşı’ndaki Sofa Hotel’de gerçekleştirilen buluşmasında, üyelerine Güneydoğu Avrupa Kadın Girişimciliği Projesi’ni tanıttı.

KAGİDER Başkanı Sanem Oktar ve Yönetim Kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 60 KAGİDER üyesinin katılım gösterdiği toplantıda, KAGİDER Genel Sekreteri Yeşim Müftüler Seviğ projeye ilişkin bir sunum yaptı. Sunumunda, projenin İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) finansal desteği ile Gender Task Force/South East European Centre for Entrepreneurial Learning (SEECEL) ortaklığında başlatıldığını belirten Seviğ, Türkiye’deki proje paydaşının KAGİDER olduğunu ifade etti.

Projenin uzmanlar komitesinde yer alan Seviğ, proje amaçlarını; Avrupa Küçük İşletmeler Yasası bağlamında Güneydoğu Avrupa’da kadın girişimciliğinin kamu ve özel sektörün işbirliğiyle desteklenmesi, kadın girişimciliğinde en iyi politika uygulamalarının teşvik edilmesi ve ulusal ve bölgesel alanda kadın girişimciliği iletişim ağ ve örgütleri için kapasite oluşturulması olarak sıraladı. Seviğ, bu paralelde eğitim ihtiyaç analizleri ile eğitim içeriklerinin oluşturulup, iyi örneklerin ortaya çıkarılmasının hedeflendiğinin altını çizdi.

KAGİDER’in proje kapsamındaki çalışmalarını aktaran Seviğ, KAGİDER’in Türkiye’de kadın girişimciliği ekosistemindeki faaliyetlerine ilişkin bir rapor sunduğu ve bir odak grup toplantısı gerçekleştirdiği bilgisini verdi. Seviğ, “KAGİDER olarak projenin iyi uygulamalar konferansına ev sahipliği yaptık. Hırvatistan’da yapılan uzmanlar toplantısına katılarak eğitim ihtiyaç analizi çalışmalarına katkı sunduk. Finansal Okuryazarlık, Müşteri Odaklılık ve Liderlik olmak üzere üç ana başlıktaki eğitim modüllerinin oluşturulduğu çalışma grubunda yer aldık” diye konuştu.

Seviğ’in sunumunun ardından, 9 ülkenin yer aldığı kadın girişimciler için örnek kriterler çalışması kapsamında çekilen ve proje kapsamında yayınlanmaya değer bulunan KAGİDER üyeleri İdil Belli, Berrin Kuleli ve Göknur Atalay’ın filmleri gösterildi.