KAGİDER üyeleri yeni döneminin ilk kahvaltı toplantısında buluştu

KAGİDER’in geleneksel hale gelen kahvaltı toplantılarının, yeni yönetim döneminde düzenlenen ilk buluşması 29 Eylül 2015 tarihinde Nişantaşı Sofa Hotel’de gerçekleşti. Yaklaşık 60 KAGİDER üyesinin katılım gösterdiği toplantıda Başkan Sanem Oktar, KAGİDER’in yeni yönetim modelini ve strateji gruplarını tanıtan bir sunum yaptı.

Sunumunda Türkiye’de kadının ekonomik konumunu ortaya koyan istatistiklere yer veren Oktar, yaklaşık yüzde 29 oranındaki kadın istihdamının düşük olduğuna ve Avrupa Birliği ülkelerinde bu oranın yüzde 60-65’lere kadar çıktığına değindi. Kayıt dışı kadın istihdamı oranının ise yaklaşık yüzde 50’ye vardığını belirten Oktar, Türkiye’deki bu tablonun değişmesinin KAGİDER’in önüne koyduğu stratejik hedeflerden biri olduğunun altını çizdi.

Oktar, yeni yönetim modelindeki 8 strateji grubunu şöyle sıraladı: Özel Sektör Strateji Grubu, Eğitim ve Mentörlük Strateji Grubu, Toplumsal Etki Strateji Grubu, Altyapı Geliştirme Strateji Grubu, Networking Strateji Grubu, Gençlik Strateji Grubu, Kurumsal İlişkiler ve Dış İşleri Strateji Grubu, Savunu Strateji Grubu. Strateji gruplarının başkanlıklarını yürüten yönetim kurulu üyelerinin de grupların çalışmalarına ilişkin bilgi verdiği toplantıda Başkan Oktar, tüm üyelerin strateji grupları çalışmalarında yer alabileceğini vurguladı.

Toplantı, KAGİDER Genel Sekreteri Yeşim Müftüler Seviğ’in İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) finansal desteği ile Gender Task Force/South East European Centre for Entrepreneurial Learning (SEECEL) ortaklığında başlatılan Güneydoğu Avrupa Kadın Girişimciliği Projesi hakkındaki sunumu ile devam etti. Seviğ, projenin Güneydoğu Avrupa’da kadın girişimciliğinin kamu ve özel sektörün ortak işbirliğiyle desteklenmesi, iyi uygulamaların teşvik edilmesi ve iletişim ağ ve örgütleri için kapasite oluşturulmasını amaçladığını belirtti.

Proje kapsamında yapılan çalışmaların paylaşıldığı sunumun sonunda, 9 ülkenin yer aldığı kadın girişimciler için “örnek kriterler” çalışması kapsamında çekilen ve bu paralelde gösterilmeye değer bulunan üç KAGİDER üyesinin filmleri gösterildi.

Toplantı, KAGİDER’e yeni katılan üyelerin tanıtılması ve KAGİDER rozetlerinin takılmasının ardından son buldu.