KAGİDER, üyeleri ile birlikte Türkiye’nin sivil Anayasası’na katkı veriyor

KAGİDER, 22 Aralık 2011 tarihinde üyelerinin yeni anayasadan beklentilerini, talep ve önerilerini paylaştığı bir Arama Toplantısı düzenledi. Moderatörlüğünü KAGİDER Üyesi ve KAGİDER Yeni Anayasa Çalışma Grubu Başkanı Meltem Gürler’in yaptığı toplantıda KONDA’nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve Avukat Mehmet Uçum hazır bulundu. KAGİDER’liler, başta kadın erkek eşitliğinin sağlanması olmak üzere; inançların ve kimliklerin sorgulanmadığı, ifade özgürlüğünün sınırlarının genişletildiği, kadına yönelik ayrımcılığın önlendiği, kadının evlenme ve çocuk doğurma hakkının kadına verildiği bir anayasa istiyorlar.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) üye ve yöneticileri, İstanbul’da düzenlenen Yeni Anayasa Arama Toplantısı’nda bir araya geldi. KAGİDER Üyesi Meltem Gürler’in moderatörlüğünü yaptığı toplantıya KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ve Avukat Mehmet Uçum da katılarak birer konuşma yaptılar. Toplantıda KAGİDER üyeleri yeni anayasadan beklentilerini bildirdiler.

KAGİDER Üyesi Meltem Gürler toplantıda yaptığı açılış konuşmasında; Türkiye’de anayasa yazım ve yapım süreçlerinin şimdiye dek hep tek bir süreç olarak ele alındığını ve uzmanların bizler adına anayasalar yazdığını belirterek şunları söyledi:

Anayasa yazımı elbette uzmanların el atacağı bir iş ama oraya gelinceye kadar bu anayasanın yapım süreci var. Anayasadan etkilenecek insanların ne talep ettiğini ortaya koyması gerekiyor. Şimdiye kadar hep atladığımız, daha önce hiç deneyimlemediğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Türkiye ilk defa anayasasını yapıyor. Sonra elbette meclis komisyonları gereken uzman desteği ile bu anayasayı yazacak ve yazılan bu anayasa yeniden referandum ile halkın önüne gelecek.”

KAGİDER olarak anayasa katkı sürecinde Anayasa Kadın Platformu ve Ekolojik Anayasa Girişiminin ortaya koyduklarıyla beraber KAGİDER üyelerinin söylediklerinin de belirleyici olacağını ifade eden Gürler, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sizin söylediklerinizle KAGİDER’in anayasa gündemini oluşturacağız ve bu gündemden çıkarılacak bir anketle bir adım sonra üyelerimizin görüşlerini biraz daha netleştireceğiz.  Çünkü şimdiye kadar çeşitli STK’lar veya meslek kuruluşları anayasa taslakları koydular ortaya, ama bunları da yine uzmanlara yazdırdılar. Oysa taban demokrasisi için üyeleri dile getiren, onların katkısını alan ve bu görüşleri yansıtan bir süreci mümkün kılarsak ve bu konuda örnek teşkil edersek çok önemli bir iş yapmış olacağız.”

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır; biz olmanın önemini vurgulayarak

“Uzunca süredir toplumun iç mutabakatı bozuldu. Biz kavramımız eksildi. Herkesin “biz” dediği birilerini dışarıda bırakıyor. Toplum olarak Biz olmayı başarmak ve sonra da devleti yeniden yapılandırmak lazım. Eğitimden, hukuka içeriği yeniden yapılandırmak şart. Bu bir süreç ve hayatın gelişmeleri ışığında bir şeyler adım adım ilerliyor. Ama hayat da böyle bir şey zaten. Yeniden Biz olursak ve aramızdaki dengeleri üretebilirsek yapabiliriz bunu.

Nisana kadar görüşler toplanmaya devam edecek, nisandan sonra ise müzakere başlayacak, TBMM’nin takvimi de bu yönde. Şu aşamada toplumun her kesiminin beklentilerini anlamak ve tanımak en önemlisi. Ben bu süreçten kendi hesabıma çok umutluyum. Bugün ben de araştırmacı kimliğimden ziyade sivil yurttaş kimliğimle konuştum burada."

Avukat Mehmet Uçum ise tüm anayasaların bir çoğunluk için hazırlandığını söyleyerek Türkiye’de anayasa yapma sürecinin nasıl bir senede değiştiğini belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Seçimlerin hemen ertesinde siyasi idarenin başı yani sayın başbakan yeni anayasa yapma meselesini hukukçulara havale ediyordu ama bugün Türkiye’de kimse anayasa yapma hakkının halk hakkı olduğuna karşı çıkamıyor, tersine bunu savunuyor.  Türkiye’de sadece son bir yıldaki değişim inanılmaz bir değişim. Şunu anladık: 1) Anayasa yapma  hakkı doğrudan halka aittir, 2) Anayasa meselesi devleti yeniden yapılandırma meselesidir.

Kurumların da KAGİDER gibi kuruluşların da üyeleri üzerinden alacağı görüşleri aktarmasının metodoloji bakımından etkileyici olacağını düşünüyorum. Biz bu yöntemi önemsiyoruz. DİSK ve TÜRK-İŞ de bu yöntemi benimsedi.  Hak-iş de yaptı bunu. Herkese üyelerinden görüş toplayarak önerilerini oluşturmayı salık veriyoruz. Kimse bu talepler yansımaz karamsarlığında olmasın. Metodolojinin benimsenmesi mümkün olduysa, içerik konusunda da bu etkinin yaratılabileceği öngörülebilir. Ben de bu süreçten umutluyum."

Türkiye’nin sivil anayasasına katkı sağlamak üzere Arama Toplantısı’nda hazır bulunan ve sırayla söz alarak görüşlerini bildiren  üye ve yöneticilerimiz; Ayşe Bilge Dicleli, Aydan Baktır, Fisun Usta, Servisimin Cömert Birced, Şule Yüksel, Gülden Türktan, Tuğba Jabban, Ebru Demir, Altın Mimir, Münteha Adalı, Gülin Yücel, Neşe Güneş, Özlem Açıkel Turhan, Ferah Türel, Miyase Bülbül, Selen Erdeniz, Hürriyet Özçelik, Berrin Kuleli, Emine Erdem, Nilgün Keleş, Hatice Uçum, Buket Pilavcı, Fatoş Somsa, Buket Durmuş'dur.

Bundan sonrasında KAGİDER görüşleri derlenip, Konda’dan destek alarak sistematize edilecektir.  Nihayetinde KAGİDER üyelerinin görüşleriyle oluşacak KAGİDER talepleri TBMM’ye gönderilecektir.