KAGİDER, "Üniversite’den Girişimciliğe" seminerindeydi

KAGİDER; Marmara Üniversitesi Gelişim Klübü’nün 7 Aralık Cuma günü İTO meclis salonunda gerçekleştirdiği “Üniversiteden Girişimciliğe” etkiliğinde yer aldı. Üniversite öğrencilerine girişimcilik olgusunu anlatmak ve onları girişimciliğe teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen seminerde KAGİDER Başkanı Dilek Bil de bir konuşma yaptı.

Girişimciliğin sadece ekonomik bir değer olmadığını kaydeden Bil, aynı zamanda toplumsal yapıda değişimci ve yenilikçi bir süreci tetiklediğini söyledi. Bil’e göre girişimcilik alternatif düşünmeyi tetiklediği gibi bireyin yaratıcılığını da öne çıkaran bir olgudur.

Kadın istihdamı ve girişimciliğinin önündeki engellere de dikkat çeken Bil, Türkiye’deki çarpıcı istatistiklere de vurgu yaptı: “1,3 milyon girişimciden sadece 80.000’i kadın. 22 milyon istihdam edilen nüfusun sadece 6 milyonu kadın! 6 milyon kadının %58,2’si de herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı değil.” Ekonomik sektör ve meslek alanlarında cinsiyet temelli ayrışmanın olduğunu belirten Bil, kadınların eğitim düzeylerinin artırılması ile istihdamın ve girişimciliğin artışı arasında doğrudan bir ilişkinin olduğunu hatırlatırken eğitimin istihdam ve girişimcilik sorununu tek başına çözemeyeceğini de ifade etti.

Bu noktada kadın girişimciliğine destek sürecinde KAGİDER’in çalışmalarından da örnekler veren Bil şunları söyledi: “Deneyim paylaşımının önemine inanıyoruz ve her yıl Garanti Bankası işbirliğinde 5 Anadolu kentinde kadın girişimcilerle buluşuyoruz. Kadınları teşvik etmek ve cesaretlendirmek için Garanti Bankası ve Ekonomist Dergisi ile Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’ni seçiyoruz. Küresel etkileşim ve işbirliği fırsatları yaratmak amacı ile Uluslararası Kadın Girişimcilik ve Liderlik Zirvesi düzenliyoruz. Bölgedeki altı ülke arasında kadın girişimciliğini desteklemek için ABD Dış İşleri Bakanlığı Fonu ile “Invest For the Future” projesini geliştiriyoruz. Üniversitelerde kariyer günleri ve girişimcilik haftası günlerine katılıyor ve gençlerle bir araya geliyoruz.” KAGİDER’in İşimi Kuruyorum, Geleceğin Kadın Liderleri, Finansal Sohbetler, Girişimciler için Vergi Eğitimi programlarından da söz eden Bil, kadın girişimci adaylarına ofis ve danışmanlık desteğinin verildiği KAGİDER İnkübasyon Merkezi’ni de tanıttı.