KAGİDEM'e Mentorluk Desteği Verildi

KAGİDER ve Gaziantep KAGİDEM arasında kadın girişimciliğinin yerelde ve ulusalda geliştirilmesi , desteklenmesi temel amaçlarından hareketle imzalanan işbirliği protokolü kapsamında planan mentorluk desteği başladı.