KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Servisîmin Cömert Birced BETAM panelinde konuştu

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nden Yrd. Doç. Dr. Gökçe UYSAL KOLAŞİN ve Yrd. Doç. Dr. Zeynep Hande PAKER UNCU, TÜBİTAK desteği ile hayata geçirdikleri araştırmada lise ve üniversite mezunu kadınların işgücüne katılım kararlarını nasıl aldıkları sorusunu yanıtlamaya çalışıyorlar. “Türkiye’de lise ve üniversite mezunu kadınların işgücüne katılım kararlarının incelenmesi” başlıklı araştırma, 8 Haziran 2016 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen bir panel ile kamuoyuna duyuruldu. Panelde KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Servisîmin Cömert Birced konuşmacılar arasında yer aldı. Birced, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi için yapılması gerekenler noktasında kreş ve çocuk bakım hizmetinin önemine değinerek şöyle konuştu: Kanunların çıkarılmasında kadın-erkek eşitliğini destekleyici bir bakış açısı gerekli. Örneğin ebeveyn izninin erkek tarafından da kullanılmasının özendirilmesi önemlidir. Kadını, işverenin gözünde, doğum ve çocuk bakımı sebebi ile dezavantajlı konuma getirmeyecek, işvereni erkek personeli seçmeye itmeyecek çözümler ve uygulamalar getirilmelidir.” Araştırmanın tamamına ve 8 Haziran günü düzenlenen panelde yapılan sunuma şu adresten ulaşabilirsiniz: http://bit.ly/1OoIRNa

Galeri