KAGİDER ve Sanofi Türkiye İş Birliği ile Yürütülen Geleceğin Kadın Liderleri Programı 10. Yılında / 13-16 Ekim 2020

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Sanofi Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ projesinin 2020 yılı buluşması 13-16 Ekim tarihlerinde dijital olarak gerçekleşti. Bu yıl 1000 başvurunun alındığı dört günlük eğitim programı sonunda Türkiye’nin her yanından gelen başarılı 200 genç kadınının dört günlük eğitimlerini tamamlamasıyla; ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ mezunlarının sayısı 1000’e ulaştı.

16 Ekim 2020 Kadınlara kariyer basamaklarında fırsat eşitliği yaratmak ve kadın istihdamına katkıda bulunmak amacıyla yürütülen, 'Geleceğin Kadın Liderleri' projesi kapsamında, KAGİDER ve Sanofi; genç kadınların iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmaları için çalışmalarına devam ediyor.
10. yılına giren ve ülkemizin bu alanda en uzun soluklu projelerinden biri olan 'Geleceğin Kadın Liderleri' projesinin eğitim programı bu yıl dijital platformda dört gün boyunca gerçekleşti.  Projenin eğitim içeriğinde; iş hayatına yönelik temel bilgi ve beceriler, kariyer geliştirme ve yönetmeye yönelik bakış açısı ve işe giriş becerileri başlıklarını kapsadı. 
KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya ile Sanofi Türkiye Kapsayıcı Çeşitlilik Elçisi ve Diyabet İş Birimi Direktörü Buğra Kulak’ın açılış konuşmalarıyla başlayan eğitim programında Kulak; bir baba olarak kızının geleceğini hayal ederken, haksızlığa uğramadığı pırıl pırıl bir gelecek düşlediğini ifade ederek; toplumsal hayatta ve iş hayatında cinsiyet eşitsizliğini çözmek için atılan her bir adımın çok önemli olduğunu vurguladı. Kulak, böylesine kangren bir problemin ancak güçlü iş birlikleriyle, kadın erkek herkesin güçlü savunuculuğuyla çözülebileceğini ifade etti. Kulak; “Cinsiyet eşitsizliği sadece kadınların değil erkeklerin de çözmesi gereken toplumsal bir problemdir” dedi.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem açılış konuşmasında şunları söyledi:

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadınların profesyonel yaşamını son derece zorlaştıran toplumsal bir sorun. Kadınların kariyer basamaklarında fırsat eşitliği yakalayabilmesi için Sanofi’nin kurumsal desteğiyle birlikte ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ programımızı 10 yıldır sürdürüyoruz. Geleceğin Kadın Liderleri, genç kadınların iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmaları için oldukça önemli bir proje. Bu programa katılan genç kadınlar, iş yaşamına ve kariyer planlamasına yönelik yoğun bir eğitimin ardından, profesyonel yaşamlarına daha hazırlıklı, daha güçlü başlama şansını yakalıyorlar. Bizler aydınlık bir gelecek için, kadının çok önemli bir rolü olduğuna yürekten inanıyoruz. Biz kadınlar birlikte güçleneceğiz, birlikte çalışarak geleceği inşa edeceğiz. Ülkemiz için çok olumlu sonuçlar veren bu programı daha uzun yıllar birlikte yürüteceğimize, genç kadınların hayatlarını değiştirmeye devam edeceğimize inanıyorum.”

Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya:

“Geleceğin Kadın Liderleri hayat boyu birbirimizi desteklediğimiz bir kız kardeşlik ağıdır”

Açılış konuşmasında, Sanofi olarak her alanda olduğu gibi sosyal sorumluluk projelerinde de sürdürülebilir bir başarı yakalamanın, öncü programlarla toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmanın kritik nokta olduğunu vurgulayan Sanofi Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya; “Bu anlamda Türkiye’de fırsat eşitliği modelinin ilk sertifikasyonunu alan bir şirket olarak, KAGİDER iş birliğinde 10 yıldır Geleceğin Kadın Liderleri projesini başarıyla aralıksız sürdürüyoruz. KAGİDER ile hayata geçirdiğimiz bu projemiz ile Türkiye’nin dört bir yanında, birbirinden değerli, gelecekte ülkemize yön verecek genç kadınları hayatları boyunca istifade edecekleri bilgi ve becerilerle desteklemeyi, ülkemizin kadın liderler yetiştirmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Geleceğin Kadın Liderleri projesi bu eğitimlerden çok daha ötesinde; aslında hayat boyu birbirimizi desteklediğimiz bir kız kardeşliği ağıdır.

Genç kadınlarımızı iş dünyasının gerektirdiği yetkinliklerle bugünden donatırsak, gerekli eğitim desteğini sağlayabilirsek, birçok kadın liderin yetişeceğine dair hiçbir şüphe duymuyoruz. Projemiz dahilinde bu sene, 200 kızımızla birlikte 10 yılda, Geleceğin 1000 Kadın Lideri eğitimlerini tamamladı. Daha aydınlık bir geleceğe, sizlerin de varlığıyla daha umutlu bakıyoruz” dedi.

Eğitim programı 4 güne yayılan bu yılki proje buluşmasında, üniversiteden yeni mezun veya üniversite son sınıf öğrencileri arasından, başarılı ve eşit fırsata sahip olmayan 200 kadın seçildi. Seçilen başarılı kadınlara KAGİDER ve Sanofi tarafından iş bulma sürecinde ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri içeren eğitim ve mentorluk desteği sağlanıyor.

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Özsan Geleceğin Kadın Liderleri programına ilişkin olarak şu ifadelere yer verdi: “Bu sene pandemi koşullarını da gözeterek paydaşımız Sanofi’nin de desteği ile GKL 10. yıl programımızı online yapmaya karar verdik. 4 gün süren programda başvurular arasından fırsatlara eşit erişim imkânı bulunmayan genç kadınları belirleyerek, iş hayatına güçlü bir ilk adım için en fazla etkiyi yaratabilecek, son derece detaylı bir program hazırladık. 32 farklı ildeki 78 farklı üniversitede son sınıfta okuyan veya bu üniversitelerden mezun 200 genç kadın ile GKL programının 10. yılında bir araya gelmekten mutluyuz. Geleceğin Kadın Liderleri, fırsatlara eşit erişim imkanı bulunmamasına rağmen geleceğe inançla, kararlılıkla bakan ve potansiyeli yüksek kadınları iyi bir yönlendirme ile daha güçlü hale getirerek, onları kariyer yolculuğunun ilk basamaklarına hazırlıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na baktığımızda ülkemiz, kadınların ekonomiye ve işgücüne katılımında 153 ülke arasında ne yazık ki 136. Sırada... Bu eşitsizliğe dur diyecek kadınlara eşit fırsatların kapısını da açacağına inandığımız GKL, işte bu nedenle bizim için büyük anlam ve değer taşıyor.”

Sanofi Türkiye, İran ve Levant İnsan Kaynakları Direktörü Senem Korol, Sanofi’nin, tüm dünyada çeşitliliği vurgulayan kurumsal yaklaşımı ile kadın iş gücünü destekleyen projelere özel önem veren bir şirket olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti; “Ayrımcılığı engelleme, Sanofi’nin etik kurallarının çok önemli bir parçası. Gerek yönetim gerekse çalışanlar nezdinde bu konuda azami hassasiyet gösterilmekte. Sanofi Türkiye olarak da yine ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlara eşit fırsatlar sağlıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma için toplumsal cinsiyet eşitliği öncelikli hedef olmalı. Kadınların sosyal, siyasi ve ekonomik hayata katılımı olmadan dünyada kalkınma hedeflerini, özellikle "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını" gerçekleştirmek mümkün değil. Bu nedenle cinsiyet eşitliğini hedeflerin temeline oturtmak öncelik haline gelmeli.”

Kadın istihdamının, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli göstergelerden biri olduğunun altını çizen Korol; Cinsiyet eşitliliği için, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün hep birlikte el ele vererek çok yakın çalışması gerekiyor. Çünkü kadınların toplum içerisindeki durumu sadece kadınları değil tüm ülkenin geleceğini ilgilendiriyor. 2010 yılından bu yana Dünya Kadın Forumu’nun sponsoru olan bir şirket olarak, Türkiye’de KAGİDER iş birliğiyle yürüttüğümüz ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ projemizin yanı sıra ‘Fırsat Eşitliği Modeli’ yaklaşımını destekleyen inisiyatifleri hayata geçiriyoruz. Geleceğin Kadın Liderleri projesi Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği ile el ele yürüttüğümüz çok kıymetli bir inisiyatif. 2020 eğitim programımızın ardından ülkemizde 10 yılda 1000 genç kadın, Geleceğin Kadın Liderleri mezunu oldu ve bu bizi çok mutlu ediyor. Bu projemizin güçlü kadın liderler çıkaracağına ve ülkemizin aydınlık geleceğine her birinizin ışık tutacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

GKL 2019-2020 Proje Lideri Seçil Şendağ:

“GKL sadece bir eğitim kampı değil yaşam boyu devam eden bir kadın liderliği destek platformu”

Geleceğin Kadın Liderleri' programının, genç kadınlar için önemli bir yolculuğun kapısını açtığını belirten GKL 2019-2020 Proje Lideri Seçil Şendağ ise şöyle konuştu: “Profesyonel hayata adım atarken bu eğitim ve mentorluk desteğinin genç kadınlar için yadsınamayacak bir itici güç olduğuna ve fark yaratmalarına vesile olacak önemli bir katkı sağladığına inanıyorum. Dört gün sürecek bu anlamlı programda çok değerli konuşmacıların yanı sıra, bugün rol model olmuş GKL mezunları da konuşmalar yapacak, genç kadınlarla kendi deneyimlerini paylaşacaklar. Burada programının katılımcısı gençlere de önemli sorumluluklar düşüyor. Kariyerleri süresince bulunacakları tüm pozisyonlarda toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmalı, istihdama katılmalı, kariyerlerinde ilerlemeli ve yaptıkları işlerle fark yaratmalılar.”

Genç kadınlara verilen destekler dört günlük programla da sınırlı değil. Eğitimler sonrasında 'Geleceğin Kadın Liderleri' programından mezun olan genç kadınlar hem işe girişlerinde hem de kariyerlerinin ilk yıllarında eğitimcilerden, mentorlardan ve GKL mezunlarından destek alıyor. İş hayatında sayıları giderek artan Geleceğin Kadın Liderleri programı mezunları, çeşitli iletişim kanalları, sosyal medya grupları, dönemsel ve bölgesel buluşmalar aracılığıyla da birbirlerine güç veriyorlar.

Galeri