KAGİDER, "Türkiye'de 4. Sanayi Devrimi" Konulu Panele Katıldı

Dijital teknolojiler ile tetiklenen 4. Sanayi devriminin inşa edildiği bugünlerde yapay zeka, robot kullanımı, otonom araçlar, 3D yazıcılar, nanoteknoloji ve bilimin diğer alanlarındaki gelişmelere bağlı olarak ekonomi ve toplumun dönüşüm sürecine işaret edilmektedir. 

Bu noktada, sivil toplum kuruluşları hangi sorumluluk ve liderlik alanlarını üstlenmeli? Teknolojik dönüşüm, cinsiyet eşitsizliğini gidermek ve kadın istihdamını arttırmak için nasıl bir rol oynayabilir? Yeni meslek alanları ve geliştirilmiş eğitim modellerinden genç nüfus nasıl faydalanabilir? Karar vericilere hangi görevler düşüyor?

Zorlu PSM'de iş dünyası, bakanlık, sivil toplum, akademi paydaşlarının bir araya geldiği ve yurtdışından World Economic Forum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen "Türkiye'de 4. Sanayi Devrimi" konulu panelde KAGİDER Başkanı Sanem Oktar "Teknolojik Dönüşüme Birey Hazırlamanın Önemi" konulu oturuma konuşmacı olarak katıldı. 

Galeri