KAGİDER,Kahire Euro-Med Kadın Hakları Konferansı'ndaydı

Kahire’de düzenlenen Euro-Med Women’s Rights CSOS Konferansı’na, KAGİDER'i temsilen,Yönetim Kurulu üyesi Itır Aykut katılarak, “Kadınların Eşit Olarak İşgücü Piyasasına Girmesini Engelleyen Konular ve İmkan Sağlayacak Politikalar” konulu çalışma grubunda yer aldı.

Galeri